EVU-Kurs


Vedlikeholdsoptimalisering

(Maintenance Optimisation)

 

Kurset gir grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.08.2019

Målgruppe:

Kurset passer for deg som ønsker fordypning i optimalisering og har gode forkunnskaper i matematikk.

Eksamensbeskrivelse:

Det gjennomføres hjemmeeksamen i etterkant av siste samling. Eksamensoppgaven utleveres 13. desember kl. 0900 og skal leveres inn 16. desember kl. 0900. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC/Mac og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver.
Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret til muntlig eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2019:

Første samling: 22. - 24. oktober
Andre samling: 2. - 4. desember

Du må ta med PC med MS Excel på samlingene, Mac med siste versjon av Excel kan også benyttes.

Oppstart kl 10.15 første dag og avslutning kl 15 siste dag på begge samlingene.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.
Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig

Fagansvarlig/Forelesere:

Jørn Vatn
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 59 01 45
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

  • Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning
  • Kurset Industriell sikkerhet og pålitelighet (PK6018) eller tilsvarende

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendier og vitenskapelige artikler.
"Introduksjon til sannsynlighetsregning" - bør være lest før første samling.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard
MS Excel

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Det tas forbehold om endringer.

Kursdetaljer

Startdato: 22.10.2019
Slutt: 16.12.2019

Søknadsfrist: 15.08.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6021

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.