Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter

Kurset er avlyst for høsten 2019.

Et godt samspill med de eksterne aktørene er avgjørende for et vellykket prosjekt, og kan utgjøre et ”være eller ikke være” for en bedrift. Eksterne aktører kan ha sterk innvirkning på et prosjekt. Derfor er det viktig at du som prosjektleder håndterer disse på en riktig måte. Det er din oppgave å ha kontroll på hvordan organisasjonen framstår i dialog med omverdenen. Kurset kan inngå i spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 17.06.2019

Målgruppe:

Kurset passer for alle som arbeider i prosjekter. Det er også relevant for de som jobber med kunder og eksterne interesser generelt, og som ønsker god samhandling og kommunikasjon med interessenter og et godt omdømme for bedriften.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave: Denne leveres alene eller i gruppe på inntil to personer.
Innleveringsfrist: 6. november.
Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjent utkast til prosjektoppgave.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Ålesund høsten 2019:

Første samling: 11. - 12. september
Andre samling: 16. - 17. oktober

Samlingene starter kl 10.00 første dag og avsluttes kl 15.00 andre dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Bjørn Andersen
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 59 05 61
Epost: bjorn.andersen@ntnu.no

Kristina Nevstad
Foreleser på kurset, PhD stipendiat Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Telefon: 70 16 15 64
Epost: kristina.nevstad@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Bøker:

 • Biong, Harald, Erik Nes og Jon Bingen Sande (2016), Markedsføring på bedriftsmarkedet: industri, tjenesteyting og offentlig virksomhet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4-8 + kap. 13. ISBN 9788215026534
 • Schiefloe, Per Morten (2011) Mennesker og samfunn: innføring i sosiologisk forståelse. Pensum er kap. 5, 8 og 9. ISBN 9788245002829
 • Aarseth, Wenche (2014), Project Management: a New Mindset for Success Del I (t.o.m. s. 34). Trondheim: Fagbokforlaget. ISBN 9788245017168 
 • Aarseth, Wenche, Rolstadås, Asbjørn og Klev, Roger (2015) Lederskap i prosjekter. Pensum kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Fagbokforlaget. ISBN 9788245018127
Bøkene kan kjøpes hos Akademika.

Artikler, legges ut på Blackboard:

 • Cramton, C.D. (2002) Finding common ground in dispersed collaboration. Organizational Dynamics, 30 (4), p. 356-367
 • Hinds, PJ and Weisband, S P (2003) Knowledge sharing and shared understanding in virtual teams. I Cohen and Gibson DC B (red) Virtual teams that work. San Fransisco: Jossey-Bass
 • Andersen, Bjørn, Henriksen Bjørnar, Aarseth, Wenche (2006) Holistic performance management, an integrated framework, Productivity and performance management, volume 1 and 2, s.61-78, 55, 2006.
 • Andersen Bjørn, Henriksen Bjørnar, Aarseth Wenche (2004) Project office establishment.
 • Aarseth, Wenche og Sørhaug, Tian (2009) Improving business performance in multi-company projects through `cooperative power`. International Journal of Business Performance Management, Vol. 11, No. 4, p. 364-382, 2009.
 • Aarseth, Wenche, Andersen, Bjørn, Ahola, Tuomas og Jergeas, George (2012) Practical difficulties encountered in attempting to implement partnering. International Journal of Managing Projects in Business, Vol.5, No. 2.
 • Nevstad et. al (2018) Understanding how to succeed with project partnering. International Journal of Managing Projects in Business. 

 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2018:
Dette er et av de beste kursene jeg har tatt i min studiespesialisering innenfor prosjektledelse. Innholdet i kurset er svært relevant i min jobb og jeg opplever å kunne bruke det jeg har lært med en gang. Foreleserne var veldig dyktige på å formidle kunnskap og skape engasjement. Jeg vil anbefale dette kurset til alle de som ønsker å lære mer om hva samhandling er og hvordan bli bedre på å kommunisere både intern i sin egen organisasjon og/eller eksternt.

Kursdeltaker høsten 2015:
Kurset i strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter er det kurset du ikke kan gå glipp av hvis du jobber eller skal jobbe som prosjektleder. Nyttige perspektiver, gode øvinger og caseoppgaver, samt modeller du som prosjektleder kan anvende med en gang, er mye av verdien i kurset. I tillegg er foreleserne utrolig entusiastiske og engasjerte i faget sitt og i deg som kursdeltaker. Kurset har gitt meg som prosjektleder trygghet i de valg jeg tar hver dag i prosjektet.

Kristin Hoston, Accenture:
Jeg jobber i dag i et stort IT-prosjekt der godt samarbeidet mellom flere aktører er kritisk for at prosjektet skal lykkes. Kurset "Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter" har lært meg hvilke faktorer som spiller inn for at et samarbeid skal bli en suksess. Jeg har hatt stor nytte av kunnskapen i min arbeidshverdag og jeg vil absolutt anbefale kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 11.09.2019
Slutt: 06.11.2019

Søknadsfrist: 17.06.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6300

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.