Praktisk prosjektledelse - Oslo

Kvinne på jobb foran en gruppe som samarbeider

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Et praktisk rettet og fleksibelt kurs i prosjektledelse som gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Kurset vil gi deg kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller. 

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å fullføre en spesialisering i prosjektledelse og samhandling. Det anbefales å ta Praktisk prosjektledelse før man starter på kursene i spesialiseringen.

Du kan også ta dette kurset med samlinger i Trondheim:

Søknadsfrist: 15.05.2019

Målgruppe:

Kurset passer for alle som ønsker en grundig innføring i prosjektarbeidsformen og som trenger kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du arbeider for eksempel med prosjektstyring eller prosjektledelse i ved større prosjekter, eller har prosjektlederansvar for mindre/mellomstore prosjekter. Kurset er hovedsaklig rettet mot leveranseprosjekter.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen fra 27. november kl. 10.00 - 29. november kl. 10.00. Tidsrammen er 48 timer med forventet arbeidsomfang på 8 timer. Alle skriftlige hjelpemidler og alle kalkulatorer er tillatt.
Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene og fire godkjente øvingsoppgaver.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Oslo høsten 2019:

Første samling: 3. - 4. september
Andre samling: 15. - 16. oktober

Begge samlingene starter kl 09.30 første dag og avslutter kl. 15.30 siste dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Alexander Langlo
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 922 48 747
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Agnar Johansen
Faglærer på kurset, seniorforsker SINTEF
Mobil: 930 58 741
Epost: agnar.johansen@sintef.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo (2016): Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst.
Boka kan kjøpes hos Akademika.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Svært nyttig og relevant studie som knytter teori og arbeidshverdag sammen. Anbefales! (Kursdeltaker høsten 2018)

Svært praktisk kurs som lar seg gjennomføre i kombinasjon med en hektisk arbeidshverdag - fordi foreleseren bruker praktiske eksempler, pensumboken er svært systematisk og pedagogisk oppbygd, og fordi hele kurset krever aktiv deltakelse = mer og bedre læring. Jeg har brukt det jeg har lært i kurset på jobben - parallelt med at jeg har gjennomført det. Tusen takk! (Kursdeltaker våren 2017)

Er veldig fornøyd med kurset! Det har vært meget praktisk rettet og veldig nyttig for videre jobbsammenheng. Kan anbefales til alle som ønsker en innføring i prosjektledelse. (Kursdeltaker våren 2017)

Kursdetaljer

Startdato: 03.09.2019
Slutt: 29.11.2019

Søknadsfrist: 15.05.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6203

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.