EVU-Kurs


Sikkerhet og organisasjon

Illustrasjon: bobbigmac

Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle typer risikoutsatt virksomhet er avhengig av både menneskelige, teknologiske, økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Kurset gir deg en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko, med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold eller Innovasjon og endringsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 15.08.2019

Målgruppe:

Alle som har lederansvar/driftsansvar eller HMS-oppgaver i privat eller offentlig virksomhet.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som skal skrives individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere.

Innlevering: 31. januar 2020.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave med innleveringsfrist 20. november.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2019:

Første samling: 15. - 16. oktober

Andre samling: 28. - 29. november

Begge samlingene starter kl. 10 første samlingsdag, og avsluttes kl. 16 andre samlingsdag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Felles middag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig

Fagansvarlig/Forelesere:

Petter Grytten Almklov
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 91 89 72 07
Epost: petter.almklov@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Organisasjon og endring (SOS6502) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Faglærere

 • Førsteamanuensis Petter Grytten Almklov, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 • Førsteamanuensis II Torgeir Haavik, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 • Professor Per Morten Schiefloe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 • Førsteamanuensis Eirik Albrechtsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
 • Professor Trond Kongsvik, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
 • Forskningssjef Maria Bartnes, Sintef

Referanser:

Et nyttig kurs som på en god måte balanserer mulighetsorienteringen i innovasjonsfaget med å fokusere på risiko. (Kursdeltaker våren 2017).

Sett i et moderne lederperspektiv er kursets relevans og aktualitet meget stor for å møte sikkerhetsutfordringer av både bransjespesifikk, såvel som av samfunnsmessig karakter. (Yrkesoffiser i Forsvaret) (Kursdeltaker våren 2014).

Nyttig og inspirerende kurs. Kurset gir nyttige perspektiver til HMS-faget! (Kursdeltaker våren 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 15.10.2019
Slutt: 31.01.2020

Søknadsfrist: 15.08.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6520

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.