Teori, sjanger og analyse

Illustrasjonsbilde: mennesker i samtale rundt et bord.

Foto: Kristoffer Kippernes

OBS! Kurset er under planlegging og vil være søkbart våren 2020.

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av vitenskapelig arbeid med litterære tekster. Du vil lære å reflektere over det analytiske arbeidet med forskjellige typer tekst, prøve ut ulike metodiske innfallsvinkler til litteratur, og få innsikt i hvordan skiftende teoretiske perspektiver kan prege litteraturforståelsen.

Søknadsfrist: 15.06.2020

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskole og videregående skole, samt andre interesserte.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir en grunnleggende innføring i moderne litteraturteori, sjangerlære, analyse og begrepsbruk. I tillegg vil emnet inneholde fagdidaktiske tema som knyttes opp mot norskfaget i skolen. Pensum omfatter et bredt utvalg av primærtekster innenfor skjønnlitteratur, sakprosa og essayistikk. Vi skal lese ett teoretisk verk om hver av de tre skjønnlitterære hovedsjangrene (dramatikk, lyrikk og epikk), og få en kort innføring i retorikk. Det teoretiske pensumet vil gjennom hele kurset bli koblet opp til primærtekster av blant andre Ludvig Holberg, Henrik Wergeland, Aasmund Olavsson Vinje, Henrik Ibsen og Knut Hamsun.

 

Læringsmål:

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • kunne uttrykke grunnleggende forståelse for vitenskapelig arbeid med litterære tekster på norsk og svensk 
  • kunne anvende teoretisk-metodisk begrep og tilnærminger til ulike sjangre og perioder
  • kunne analysere enkelttekster og greie ut om ulike teksttyper og strategier
  • kunne reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet
  • få innsikt i hvordan skiftende metoder og interesser kan prege litteraturforståelsen
  • kunne presentere og drøfte en litteraturvitenskapelig problemstilling muntlig og skriftlig 
  • kunne beherske korrekt språkføring og bibliografiske normer
  • kunne demonstrere god formuleringsevne
  • kunne reflektere over litteraturens funksjon i samfunnet
  • kunne reflektere over litteraturundervisning i skolen

 

Undervisning:

Videoforelesninger for emnet NORD6104 foreligger ved semesterstart.

 

Eksamensbeskrivelse:

Info om eksamensdatoer kommer.
>br>

Eksamenskrav:
En godkjent skriftlig oppgave på ca. 5 sider. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av den obligatoriske oppgaven.

NORD6104 - KRAV TIL MÅLFORM PÅ OBLIGATORISK OPPGAVE:
I emnet NORD6104 velger studenten enten alternativ A eller alternativ B.
Alternativ A: Obligatorisk oppgave besvares på nynorsk, hjemmeeksamen besvares på bokmål.
Alternativ B: Obligatorisk oppgave besvares på bokmål, hjemmeeksamen besvares på nynorsk.

ÅRSTUDIUM I NORDISK - KRAV TIL MÅLFORM PÅ EKSAMEN:
Av følgende eksamener NORD6102, 6104, 6106 og 6108 skal to besvares på bokmål, og to skal besvares på nynorsk. På NORD6110 kan kandidaten fritt velge målform.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Oppstart og eksamensdata kommer.

Kursavgift:

9000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endring av kursavgiften. I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16 / 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Anbefalte forkunnskaper:

Relevant yrkeserfaring

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumliste høsten 2018 - endringer kan forekomme høsten 2020.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Praktiske opplysninger:

Kan inngå i årsstudium:

Hvis målet ditt er et årsstudium i nordisk (60 studiepoeng) slik at du oppnår undervisningskompetanse, kan NORD6104 være en del av dette studiet. Se siden for nettstudiet Nordisk språk og litteratur

Du kan selvfølgelig også ta NORD6104 som et separat enkeltemne, hvis du ønsker det.

Du kan også kombinere NORD6104 med studier i norsk/nordisk som du har fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge, slik at du oppnår undervisningskompetanse. For å få godkjent et årsstudium på grunnlag av studier fra ulike utdanningsinstitusjoner, må du søke om individuell innpassing. Det bør du gjøre så tidlig i studieforløpet som mulig. Bruk søknadskjemaet Skjema for godkjenning av ekstern utdanning.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OG BETINGELSER.

 

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2016:
Fantastisk flotte forelesninger. Faglig innhold veldig godt, formen og formidlingsevnen til foreleseren var strålende.

Kursdeltaker høsten 2016:
Veldig ryddig og godt oppsett. Gode forelesninger. Bra at alt var tilgjengelig fra start.

Kursdeltaker høsten 2016:
Utrolig nært knyttet til egen undervisningshverdag.

Kursdetaljer

Startdato: 15.08.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 15.06.2020

Kursavgift: 9000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: NORD6104

Undervisningssted: Nettstudium

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurs ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.