EVU-Kurs


Analyse, sjanger og fortolkning

Illustrasjonsbilde: mennesker i samtale rundt et bord.

Foto: Kristoffer Kippernes

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av vitenskapelig arbeid med litterære tekster. Du vil lære å reflektere over det analytiske arbeidet med forskjellige typer tekst, prøve ut ulike metodiske innfallsvinkler til litteratur, og få innsikt i hvordan skiftende teoretiske perspektiver kan prege litteraturforståelsen.

Søknadsfrist: 15.06.2020

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskole og videregående skole, samt andre interesserte.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi deltakeren analytiske ferdigheter i å fortolke og forstå enkelttekster og deres sjangre. Deltakeren skal lære å reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet. Deltakeren skal også tilegne seg en viss faghistorisk kompetanse og innsikt i hvordan skiftende metoder og innfallsvinkler har preget litteraturforståelsen.
Læringsutbytte etter fullført fag:

Kunnskaper - deltakeren skal ha god kunnskap om

  • ulike litterære teksttyper, sjangre,enkelttekster og deres strukturelle oppbygging 
  • hvordan skiftende metoder og interesser kan prege litteraturforståelsen 

Ferdigheter - deltakeren skal kunne:

  • analysere enkelttekster med utgangspunkt i grunnleggende teoretisk-metodiske begreper 
  • reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet 
  • reflektere over litteraturundervisning i skolen 
  • reflektere over litteraturens funksjon i samfunnet 
  • demonstrere god formuleringsevne 
  • beherske korrekt språkføring og bibliografiske normer 

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Videoforelesninger for emnet NORD6104 foreligger ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter:

En skriftlig oppgave. Aktiviteten vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske oppgaver og eksamen besvares på nynorsk.

Kompetanse for kvalitet
Det er mulig å søke om frikjøp fra jobb for å studere nordisk ved NTNU gjennom den statlige ordningen for videreutdanning av lærere; Kompetanse for kvalitet. Du finner informasjon om Kompetanse for kvalitet og søknadsskjema her. Søk under selvvalgt studieplass.

 

Eksamensbeskrivelse:

Info om eksamensdatoer kommer.


Eksamensform: 14 dagers hjemmeeksamen.

Eksamenskrav:
En godkjent skriftlig oppgave på ca. 5 sider. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av den obligatoriske oppgaven.


Obligatoriske oppgave og eksamen besvares på nynorsk.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Oppstart og eksamensdata kommer.

Kursavgift:

9600 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endring av kursavgiften. I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift.

Fagansvarlig/Forelesere:

Gerd Karin Omdal
Universitetslektor
Telefon: 73 59 64 27
Epost: gerd.omdal@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Anbefalte forkunnskaper:

Relevant yrkeserfaring

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumliste høsten 2018 - endringer kan forekomme høsten 2020.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Praktiske opplysninger:

 

 

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2016:
Fantastisk flotte forelesninger. Faglig innhold veldig godt, formen og formidlingsevnen til foreleseren var strålende.

Kursdeltaker høsten 2016:
Veldig ryddig og godt oppsett. Gode forelesninger. Bra at alt var tilgjengelig fra start.

Kursdeltaker høsten 2016:
Utrolig nært knyttet til egen undervisningshverdag.

Kursdetaljer

Startdato: 15.08.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 15.06.2020

Kursavgift: 9600 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: NORD6104

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.