Økonomi og verdiskaping

Foto: mostphoto.com

Kurset gjør deg i stand til å delta i diskusjoner om virksomhetens økonomiske og finansielle utvikling og ”helsetilstand”.

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 25.06.2019

Målgruppe:

Kurset passer for alle som ønsker å styrke sin evne til kommunikasjon og samhandling innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Perspektivet er ledelsesorientert med vekt på beslutninger.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen 15. - 20. november 2019.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent øvingsoppgave. Arbeid med øvingsoppgaven i perioden mellom samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Oslo høsten 2019:

Første samling: 29. - 30. august

Andre samling: 3. - 4. oktober

Samlingene er obligatoriske.

Samlingene starter kl 1000 første dag og avsluttes kl 1600 siste dag. Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Felles middag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig

Fagansvarlig/Forelesere:

Terje Berg
Førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen
Telefon: 73 41 24 27
Epost: terje.berg@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Det er ikke nødvendig med forkunnskap innen økonomi.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Berg, T: Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245024944. 

Berg, T: Oppgavesamling til Grunnleggende økonomistyring. Cappelen Damm Akademisk, ISBN: 9788202564902

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Et bra kurs for å få innsikt i bedriftsøkonomi og beslutninger ut fra viktige og grunnleggende prinsipp innenfor bedriftsøkonomien (Kursdeltaker høsten 2018)

Opplevde kurset som relevant for mitt arbeid. Foreleser fremfører og underviser på en god og pedagogisk måte, med glimt i øyet. (Kursdeltaker høsten 2017)

Kursdetaljer

Startdato: 29.08.2019
Slutt: 20.11.2019

Søknadsfrist: 25.06.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6502

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.