EVU-Kurs


Dramaterapi

Foto: Ellen Foyn Bruun

Barn som spiller teater

Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i hvordan drama- og teaterbaserte metoder kan brukes intensjonelt helsefremmende og ressursorientert som dramaterapi. Du vil lære metoder og teknikker som kan supplere det du kan fra før av og sette dette i nytt perspektiv gjennom dramaterapeutisk fokus på helsefremming og livsmestring.

  

Søknadsfrist: 12.06.2019

Målgruppe:

Allmenn- og førskolelærere, lektorer/lærere i videregående skole, kulturskolelærere, spesiallærere, studenter, helse- og sosialarbeidere, kunstpedagoger, terapeuter, psykologer og kulturarbeidere mv.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

 • Grunnlagskunnskap om lek, drama og teaterbaserte aktiviteter med fokus på strategier og igangsettingstiltak som bidrar til økt livskvalitet, trivsel og personlig vekst, sosialt, fysisk og emosjonelt.
 • Det faglige innholdet vil fokusere på metodikk som er inkluderende og som støtter deltakeren eller klienten i å oppdage egne ressurser og utvikle mestringskompetanse.
 • Kurset vil gi praktiske ferdigheter i anvendelse av dramatisk lek, improvisasjon og ulike dramaterapeutiske arbeidsformer.
 • Kurset vil gi deltakerne erfaring og innblikk i hvordan estetisk distanse kan anvendes med henblikk på økt trivsel, selvbevissthet og mestring. 


Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger og praktiske seminarer, aksjonslæring og refleksjon, individuelt, i grupper og i plenum.   

Fagansvarlig og underviser

 • Fagansvarlig: Ellen Bruun, dramaterapeut og førsteamanuensis i drama og teater, Institutt for kunst- og medievitenskap NTNU.
 • Undervisere: Kjersti Zachariassen, dramaterapeut MA, bachelor i drama og teater og Hedda Sandvik, Rådgiver, dramaterapeut, master i psykososialt arbeid

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter fullført kurs har du kunnskap om

 • hvordan drama og teater blir anvendt i terapeutiske og helsefremmende sammenhenger
 • tilrettelegging og strukturering av dramaforløp med helsefremmende og ressursorientert målsetning
 • den terapeutiske relasjonen

Ferdigheter

Etter fullført kurs kan du

 • tilrettelegge og strukturere drama- og teaterarbeid med helsefremming som mål
 • begrunne og velge ut relevante øvelser og metoder for en målgruppe
 • reflektere og vurdere dramaforløp og teaterbaserte metoder med helsefremmende og ressursorientert perspektiv

Generell kompetanse

Etter fullført kurs kan du

 • tilrettelegge, planlegge, gjennomføre aktiviteter i god og ansvarlig dialog med andre
 • vurdere og analysere kvalitet i egen og andres profesjonsutøvelse
 • inngå i gruppesamarbeid med individuell integritet

Eksamensbeskrivelse:

Eksamen er et individuelt skriftlig arbeid, 3000-4000 ord, i form av semesteroppgave. Innleveringsfrist 16. desember 2019. Individuell problemstilling skal være godkjent på forhånd, senest 2. desember. Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på minimum 80% av undervisningen, samt godkjent refleksjonsnotat, med innleveringsfrist 22. november.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset vil finne sted ved NTNU Dragvoll i Trondheim.
Første samling: 17. - 18. september 2019
Andre samling: 7. - 8. november 2019

Undervisning fra 09.00 - 16.00 alle fire dagene. Samlingene er obligatoriske.

Kursavgift:

6000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og deltakerne må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ellen Foyn Bruun
Dramaterapeut og Førsteamanuensis i drama og teater, NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap
Telefon: 73 59 18 31
Epost: ellen.bruun@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Du bør ha erfaring med å arbeide med andre mennesker i pedagogiske, terapeutiske og/eller kulturelle sammenhenger.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

 • Langley, D. (2006) An Introduction to Dramatherapy, Sage Publications. 184 sider.
 • Pearson, J. m.fl. (2013) Dramatherapy with Myth and Fairytale, Jessia Kingsley Publishers. 130 sider.
 • Wormnes, B. & Manger, T. (2005) Motivasjon og mestring: veier til effektiv bruk av egne ressurser, Bergen: Fagbokforlag. 100 sider.
 • Kompendium med relevante tekster.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser
Maks antall 15 deltakere. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet. Det kreves minimum 12 deltakere for at kurset skal gjennomføres.

Kurset er IKKE terapi for deltakerne.

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2016:
Samvær, lek, øvelser, tanker og refleksjoner i skjønn forening! Fantastisk morsomt, til tider merkelig- men utrolig lærerikt! Særlig interessant er det å få muligheten til å reflektere over hvem man faktisk er i forskjellige roller, med stor overføringsverdi til det virkelige liv. Enda bedre enn før ser jeg hvilke krefter vi jobber med innen drama.

Kursdeltaker høsten 2016:
Om du ikke er vant til drama slik jeg er: ikke noe problem. Dette her dreier seg ikke om å være flink til å spille, men å fremme spilleglede og lek hos de som trenger dette mer enn noe annet. Dramaterapi er spennende, engasjerende og reflekterende og viste meg hvor mektig teater virkelig kan være.

Kursdeltaker våren 2014:
- Vi lærte mange øvelser som er nyttige også for vanlig dramaarbeid, en god kombinasjon av teori og praksis, veldig gode lærere. - Masse læring og dyktig instruktør. - God oppbygging av leksjonene. Fikk god forståelse for faget. God og trygg ramme, god kommunikasjon.

Kursdetaljer

Startdato: 17.09.2019

Søknadsfrist: 12.06.2019

Kursavgift: 6000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: DRA6002

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.