EVU-Kurs


Grunnleggende organisk kjemi

Grunnleggende organisk kjemi er et introduksjonskurs i organisk kjemi. Emnet er en del av det som gir fagkompetanse i kjemi og innsikt i hvordan man kan undervise organisk kjemi i skolen. Det blir lagt vekt på å illustrere teorien med praktiske eksempler som kan brukes i skolen. 

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursbeskrivelse:

Kurset gir grunnleggende kunnskaper i organisk kjemi med vekt på funksjonelle grupper, nomenklatur, stereokjemi og enkle reaksjonsmekanismer.

Temaene vil knyttes til læreplanen i videregående skole der det er naturlig. Praktisk lab-arbeid vil inngå.

Eksamensbeskrivelse:

3 timer skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen eller eksamen for studenter som ønsker ny vurdering, kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen foregår i Trondheim. Det vil ikke bli gitt tilbud om lokal eksamensgjennomføring.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger i Trondheim vår 2020.

Første samling: 28. - 29. januar

Andre samling: 5. - 6. mars

Tredje samling: 29. - 30. april

Det tilbys to emner hvert semester, og samlingene for de to emnene samkjøres i tre samlinger på til sammen ca. 10 dager.

 

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: I tillegg til kursavgift kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Lise Kvittingen
Professor, Institutt for kjemi
Telefon: 73 59 66 22
Epost: lise.kvittingen@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Godkjent lærerutdanning. KJ6001 og KJ6002 fra NTNU eller tilsvarende.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

15 studiepoeng generell kjemi. Kjennskap til grunnleggende matematikk inkludert logaritmer og 2. gradsligninger.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis senere.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset 

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset settes i gang. Kurs kan derfor bli avlyst eller utsatt på grunn av for få søkere. Hvis kurs må avlyses, får du beskjed om dette så snart som mulig etter søknadsfristens utløp.

Kursdetaljer

Startdato: 28.01.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: KJ6003

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.