EVU-Kurs


Grunnleggende jernbaneteknikk

Grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens elektroniske anlegg, operativ togdrift samt regelverk rundt planlegging, bygging og drifting av jernbane er tema for dette kurset. Du vil også lære å beregne nødvendig trekkraft på en banestrekning, bestemme sporgeometriske parametere og å velge overbyggingskomponenter.

Kurset kan inngå i Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane.

Søknadsfrist: 15.05.2019

Målgruppe:

Jernbanesektoren.

Kurset er obligatorisk for studenter som ønsker å fullføre erfaringsbasert masterprogram - studieretning jernbane

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 27.11.2019
Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019.

Første samling: 14. - 17. oktober
Andre samling: 4. - 7. november

Oppstart kl 09.30 første samlingsdag, slutt kl 15.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling)

Undervisningsform
To samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: Med forbehold om prisendring. I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
- Sensur av eksamen.

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

Ingen rabatt.

Fagansvarlig/Forelesere:

Elias Kassa
Professor, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73594706
Epost: elias.kassa@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves
Generell studiekompetanse
Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1, eller tilsvarende.
Krav til dokumentasjon

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.

Anbefalte forkunnskaper:

Ingeniør- eller bachelorkompetanse innen relevante teknologiske fag.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendiesamling for de enkelte forelesningene blir lagt ut på Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

15 av plassene er forbeholdt deltakere fra Bane NOR.
De resterende 15 plassene blir fordelt etter "først til mølla"-prinsippet. 

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, studieretning jernbane.

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Kursdetaljer

Startdato: 14.10.2019

Søknadsfrist: 15.05.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6012

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 27.11.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.