Samhandling, sosiale nettverk og nye medier


I kurset vil deltakerne tilegne seg kunnskap om muligheter som ny teknologi/nye medier gir for ulike former for samhandling i samlokaliserte og distribuerte organisasjoner, og om hvordan mellommenneskelige, ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer som følger med slik teknologi kan håndteres. Deltakerne vil også tilegne seg ferdigheter som kvalifiserer dem for å lede og fasilitere prosesser med å innføre og utnytte teknologi for effektiv samhandling, både internt i egen virksomhet og mellom samarbeidende virksomheter.

Kurset kan også inngå i spesialiseringen innovasjon og endringsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 20.01.2019

Målgruppe:

Alle som arbeider med ledelse og/eller utvikling i moderne organisasjoner.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Innleveringsfrist er 24. juni 2019 kl. 14.00.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2019:

Første samling: 26. - 27. februar

Andre samling: 9. - 10. april

Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag. Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Emneansvarlig: Per Morten Schiefloe
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 63 23
Epost: per.morten.schiefloe@ntnu.no

Kursleder: Sjur Larsen
Forsker, NTNU Samfunnsforskning AS
Mobil: 95 85 29 13
Epost: sjur.larsen@samfunn.ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Julsrud, Tom Erik (2018). Organisatorisk tillit. Grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid. Bergen: Fagbokforlaget.

Per Morten Schiefloe (2015). Sosiale landskap og sosial kapital. Nettverk og nettverksforskning. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 9).

I tillegg tilkommer artikler og bokkapitler som vil bli tilgjengelig i Blackboard.

Anbefalt tilleggslitteratur kunngjøres ved kursstart.

Praktiske opplysninger:

Kurset tar maks. 25 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2013:
Faglig dyktige foredragsholdere, interessant tematikk med mulighet for stor individuell deltakelse.

Kursdeltaker våren 2013:
Kunnskapsrike forelesere og det er positivt at man møter nye folk med ulik erfaring.

Kursdeltaker våren 2013:
Svært bra forelesninger fra eksterne aktører.

Kursdetaljer

Startdato: 26.02.2019
Slutt: 24.06.2019

Søknadsfrist: 20.01.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6507

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.