EVU-Kurs


Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring

Foto Morten Bruun

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne med hørselstap innenfor ulike pedagogiske arenaer. Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet. Kurset kan også tas som et enkeltkurs.

Kursbeskrivelse:

To-/flerspråklighet som fenomen

 • Bimodal tospråklighet.
 • Sentrale trekk ved to-/flerspråklig utvikling med fokus på tegnspråk
 • Kognitive aspekter ved to-/flerspråklighet.
 • Tegnspråk som andrespråk.

Tegnspråk – samfunn og familie

 • To-/flerspråklighet i samfunnet- politiske aspekter og holdninger
 • Familier med flere språk med fokus på tegnspråk
  • Foreldre med døve barn
  • Barn med døve foreldre

Opplæring av tegnspråklige barn og unge

 • Lovverk, læreplaner og veiledende dokumenter
 • Metodikk og tilnærminger i to-/flerspråklig opplæring med fokus på tegnspråk

 

Praksis:

•Praksis 2 uker (1 + 1 uke), inkludert for- og etterarbeid. Vurderes som godkjent/ikke godkjent. 
•

Praksis kan fordeles over flere uker. Praksisen skal være knyttet til en tegnspråklig skoleelev, alternativt et tegnspråklig førskolebarn.

Praksis 1: Observasjon av språklig samhandling, hvordan er barnets språkmiljø.

Praksis 2: Utarbeide et tospråklig undervisningsopplegg for 1-2 undervisningstimer, gjennomføre opplegget, evaluere undervisningsopplegget og gjennomføringen. (Se vurderingsform.)

Praksis skal ha fokus på sammenhengen mellom anbefalinger knyttet til språk i sakkyndig vurdering og vedtak i enkeltvedtak, og klasseromspraksis. Iop skal også vurderes. Undervisningsopplegget skal ha utgangspunkt i læreplanen for elever med tegnspråk, med utgangspunkt i elev som bruker tegn eller tegnspråk i sin kommunikasjon. Studenten skal sette seg inn i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak som ligger til grunn for elevens pedagogiske tilbud. Om eleven bare har opplæring etter § 2-6, uten § 5-1 må studentene vurdere det pedagogiske tilbudet i forhold til læreplanen i tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Der det foreligger en iop må denne vurderes i forhold til hva den inneholder med tanke på tegnbruk.


Undervisningsopplegget bør utarbeides i samarbeid med skolens lærere. Det er en fordel om praksisen ikke gjennomføres i egne skoler/klasser for hørselshemmede. Praksis må være gjennomført og bestått for å få gå opp til eksamen.Emnebeskrivelse:

PED6644

Eksamensbeskrivelse:

Emneoppgave på maksimum 7500 ord, (tilsvarer ca 15 sider, Times New Roman, punkt 12, linjeavstand 1,5), eller som en tegnspråklig videofil (inntil 30 minutter, i mp4-format). Oppgaven skal ha utgangspunkt i praksis. Emneoppgaven utarbeides individuelt. Frist for innlevering er ikke fastlagt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger på tre til fem dager i Trondheim, våren  2021. 

Samling 1: Uke 5
Samling 2: Uke 11
Samling 3: Uke 18

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Frist emneoppgave: 10. juni 2021

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om at kursavgiften kan bli endret.

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Gina Gjelhus
Statped midt, Trondheim
Epost: gina.gjelhus@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped midt ved koordinator for etter- og videreutdanningen i hørselsfaglige emner seniorrådgiver Anne Tolgensbakk

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk, eller - gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet, eller - bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller annen treårig utdanning med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.
Søkere som har gjennomført PED6648 og PED6649 vil bli prioritert ved opptak.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumliste blir lagt ut når den er klar.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Vær oppmerksom på at vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 01.02.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6644

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.