EVU-Kurs


Hørselstap – utredning og rådgivning

Emnet gir oversikt over temaer, rammer, teori, modeller og ferdigheter innen spesialpedagogiske rådgivnings- og utredningsarbeid.

Du vil:

 • få oversikt over temaer, rammer, teori, modeller og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivnings- og utredningsarbeid
 • lære å anvende og vurdere utredningsverktøy og utredningsmetoder som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning
 • lære å dele spesialpedagogisk kunnskap, og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess.

 

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Pedagoger eller andre med relevant utdanning som ønsker å spesialisere seg innenfor innen det audiopedagogiske fagområdet.

Kursbeskrivelse:

Innhold

Studentene skal lære å anvende og vurdere utredningsverktøy og utredningsmetoder som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning. De skal lære å dele sin spesialpedagogiske kunnskap og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess. Innholdet organiseres i følgende temaer:

 • Rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
 • Kartlegging og utredning i audiopedagogisk arbeid
 • Rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger

 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer på studiesamlinger a´ 3 x 4/5 dager.

Praksis skal være knyttet til en enkelt person med hørselsvansker, og skal omfatte rådgivning, observasjon og eventuell annen kartlegging. I praksisen skal studenten vurdere seg selv i rådgivningssituasjonen og reflektere omkring sin egen rolle.

 

Praksisperiode 1 - Rådgivningssamtale, observasjon og evt annen

kartlegging

Omfang av denne praksisen er stipulert til én uke, inkludert for- og etterarbeid.

Valget av fokusområde skal formuleres i en problemstilling og begrunnes med utgangspunkt i barnets, elevens, den voksnes, eller praksisstedets behov.

Praksisperioden innledes med en samtale med rådsøker for å bli kjent med og kartlegge kontekst og behov. Rådsøker kan være barnehagelærer, lærer, PP-rådgiver, arbeidsgiver o.l.. Med utgangspunkt i dette og i samråd med praksisstedet velges fokusområde for praksisen. Deretter gjennomføres observasjon og evt. annen relevant kartlegging. Veiledning gis på opptak av samtalen sammen med refleksjonsnotat.


Praksisperiode 2 – Rådgivningssamtale

Omfang av denne praksisen er stipulert til én uke, inkludert for- og etterarbeid. I denne perioden skal studenten gjennomføre den andre rådgivningssamtalen. I samtalen skal observasjoner og annen kartlegging fra observasjonspraksis legges til grunn. Veiledning gis på opptak av samtalen sammen med refleksjonsnotat. Rådgivningssamtale 2 vurderes som godkjent/ikke godkjent.

 


Kan inngå i masterprogram
Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Emnebeskrivelse:

PED6652

Eksamensbeskrivelse:

Emneoppgave - leveres innen 17. desember 2020 Emneoppgave på maximum 7500 ord, (tilsvarer ca 15 sider, Times New Roman, punkt 12, linjeavstand 1,5) med utgangspunkt i praksis. Emneoppgaven utarbeides individuelt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2020. Tre obligatoriske samlinger ved NTNU eller ved Statped i Trondheim.

Samling 1: Uke 36: 31. august – 4. september - gjennomføres digitalt
Samling 2: Uke 42: 12. – 16. oktober
Samling 3: Uke 47: 16. – 20. november

Det tas forbehold om antall samlingsdager og om de kan gjennomføres som planlagt på grunn av koronasituasjonen.

Kursavgift:

15000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Anne Tolgensbakk
Statped midt
Mobil: 99 10 98 75
Epost: anne.tolgensbakk@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped midt

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

 • Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng)
  • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
  • eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
  • eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
  • eller annen relevant bachelorgrad som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk
 • Gjennomført PED6648 Innføring i audiopedagogikk og PED6649 Hørselshemming – språk og kommunikasjon, eller tilsvarende fordypninger

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum legges ut senere

Kursdetaljer

Startdato: 31.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6652

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.