EVU-Kurs


Hørselstap – utredning og rådgivning

Du vil

 • utvikle kunnskaper om audiopedagogisk rådgivningsarbeid
 • lære å anvende observasjon som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning
 • lære å anvende video i observasjon og egenvurdering
 • utvikle kunnskaper om tester og utredningsverktøy
 • lære å dele spesialpedagogisk kunnskap og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Pedagoger eller andre med relevant utdanning som ønsker å spesialisere seg innenfor innen det audiopedagogiske fagområdet.

Kursbeskrivelse:

Innhold

Kurset gir oversikt over temaer, rammer, teori, modeller og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivnings- og utredningsarbeid relatert til hørselsvansker. Innholdet organiseres i følgende temaer:

• Kartlegging  og utredning i audiopedagogisk arbeid
• Rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
• Rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger
 
Læringsformer og aktiviteter
 
Tre obligatoriske samlinger (4 dager x 3) 
 
Praksis 3 uker, inkludert for- og etterarbeid. Praksisen er tredelt: hvorav ca 1 uke ligger i arbeid på samlingene. Vurderes som godkjent/ikke godkjent. Praksis kan fordeles over flere uker. Praksisen skal være knyttet til et førskolebarn, en skoleelev, eller en voksen person med hørselsvansker. 
 
Praksis 1: Observasjonspraksis 1 uke: Praksis skal være knyttet til en enkelt person med hørselsvansker, og skal omfatte observasjon og evt. annen kartlegging. Individuell veiledning underveis blir gitt på bakgrunn av innsendte videoopptak og studentens notater fra analyse av observasjonen. Etter avsluttet observasjonspraksis leveres praksisrapport: Vurderes som godkjent/Ikke godkjent. 
 
Praksis 2: Rådgivningspraksis 1 uke: Studenten skal gjennomføre rådgivning ut og vurdere seg selv i rådgivningssituasjonen gjennom videopptak av rådgivningen. Individuell veiledning underveis blir gitt på bakgrunn av innsendte videoopptak og studentens notater fra analyse av egen rådgivning.

Kan inngå i masterprogram
Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter fullført kurs skal deltakeren

 • ha tilegnet seg kunnskaper om:
 • sentrale kartleggings- og utredningsverktøy som kan anvendes i forbindelse med hørselsvansker
 • rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
 • rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger
 • rådgivning som vekstfremmende prosesser
Ferdigheter

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne
 • bruke resultater fra målrettet observasjon, eventuell annen kartlegging og relevante bakgrunnsopplysninger som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning
 • anvende video i observasjon og egenvurdering
 • planlegge og gjennomføre rådgivningsarbeidet knyttet til audiopedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i partnerskap mellom rådgiver og rådsøker
 • reflektere kritisk rundt egen kompetanse og rolle i rådgivningsarbeidet
 • kunne dokumentere kunnskapene sine skriftlig
Generell kompetanse
 
Etter fullført kurs skal deltakeren 
 • se rådgivning som en vekstfremmende prosess, hvor endring skjer gjennom partnerskap mellom rådgiver og rådsøker
 • se rådsøker som ressurs i rådgivningen
 • kjenne seg selv og sin rolle som rådgiver

Eksamensbeskrivelse:

Emneoppgave - innleveringsfrist fastlegges senere. Emneoppgave på maximum 7500 ord, (tilsvarer ca 15 sider, Times New Roman, punkt 12, linjeavstand 1,5) med utgangspunkt i praksis. Emneoppgaven utarbeides individuelt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2020. Tre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim.

Samling 1: Uke 36: 31. august – 4. september
Samling 2: Uke 42: 12. – 16. oktober
Samling 3: Uke 47: 16. – 20. november
Det tas forbehold om antall samlingsdager

Frist emneoppgave: 17. desember 2020

Kursavgift:

15000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Sidsel Holiman
Statped midt
Mobil: 470 34 568
Epost: sidsel.holiman@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped midt

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

 • Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng)
  • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
  • eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
  • eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
  • eller annen relevant bachelorgrad som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk
 • Gjennomført PED6648 Innføring i audiopedagogikk og PED6649 Hørselshemming – språk og kommunikasjon, eller tilsvarende fordypninger

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum legges ut senere

Kursdetaljer

Startdato: 31.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6652

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.