Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0

Andrew McAfee lanserte i 2006 begrepet Enterprise 2.0, og forskningen begynner nå å bygge opp et solid empirisk grunnlag for å se på implikasjonene sosiale medier har hatt internt i organisasjonen. Enterprise 2.0 har stort potensial for å understøtte kunnskapsorganisasjoner i sentrale arbeidsprosesser, og målet med faget er å gjøre bedrifter i bedre stand til å ta gode valg for hvordan man tar i bruk slike løsninger i praksis. At sosiale medier blir stadig viktigere privat gjør at man også internt tvinges til å se på mulighetene innad i organisasjonen. Videre vil den nye generasjonen arbeidstagere stille større krav til anvendelse av sosiale medier i sin arbeidshverdag. Faget handler om å se muligheter, men også begrensninger, og på den måten bidra til å utnytte det reelle potensialet for sosiale medier i din organisasjon.

Søknadsfrist: 25.01.2019

Kursavgift:

5250 Kr
Kursavgift info: Dersom du ikke rekker å gjennomføre kurset i påmeldte semester kan du fortsette neste semester/neste gang det arrangeres til 20% av kursavgift. Semesteravgift kommer i tillegg. Dersom kurset ikke arrangeres mer regnes kursavgiften som tapt.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kontakt:

Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 59 34 40
Epost: info@itfag.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

Kursdetaljer

Startdato: 29.01.2019
Slutt: 20.06.2019

Søknadsfrist: 25.01.2019

Kursavgift: 5250 Kr

Studiepoeng: 5

Emnekode: IFUD1028

Undervisningssted: NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.