EVU-Kurs


Digitalisering av verdiskaping

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Emnet skal tilbys som del av ny Erfaringsbasert master i teknologi og digital omstilling, spesialisering i digital økonomi. Det er foreløpig ikke bestemt periode for gjennomføring av emnet.

 

 

 

Målgruppe:

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Foreløpig kursinnhold
 
 • Digital-basert plattform som fasiliteter transaksjoner gjennom verdikjeden
 • Bruk av digitale verktøy for å optimere operasjoner
 • Crowdsourcing og åpen innovasjon
 • E-handel og Omnichannel strategier
 • Interaksjon med kunder og økt læringskapasitet gjennom digitale middel
 • Lede og styre den digitale transformasjonsprosessen
 • Optimere organisasjonsstrukturer og insentiver
 • Endre ledelsesferdigheter i takt med digitaliseringen
 • Den menneskelige siden av digitalisering

 

 Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.

Emnebeskrivelse:

AV600417

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen gjennomføres i grupper. Oppgavene leveres ut på siste samling. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Første samling: 2 dager - dato kommer senere
Andre samling: 2 dager - dato kommer senere
 
Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 17.00 siste dag. 

Du må selv ordne overnatting.

Kursavgift:

24000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endring i kursavgiften. Kursavgiften inkluderer:

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag første kveld på første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen

Fagansvarlig/Forelesere:

Richard Glavee-Geo
Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161288
Epost: rigl@ntnu.no

Mark Pasquine
Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 45
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Even Fostervoll Langvatn
Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73559818
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år. Opptakskravet kan bli endret.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2021

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: AV600417

Undervisningssted: Ikke fastsatt

Arrangør: NTNU i Ålesund

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.