EVU-Kurs


Digitalisering av verdiskaping

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering av verdiskaping.

Emnet inngår i Erfaringsbasert master i teknologi og digital omstilling, spesialisering i digital økonomi.

 

 

 

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Foreløpig kursinnhold
 
  • Digital-basert plattform som fasiliteter transaksjoner gjennom verdikjeden
  • Bruk av digitale verktøy for å optimere operasjoner
  • Crowdsourcing og åpen innovasjon
  • E-handel og Omnichannel strategier
  • Interaksjon med kunder og økt læringskapasitet gjennom digitale middel
  • Lede og styre den digitale transformasjonsprosessen
  • Optimere organisasjonsstrukturer og insentiver
  • Endre ledelsesferdigheter i takt med digitaliseringen
  • Den menneskelige siden av digitalisering

 

 Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.

Emnebeskrivelse:

AV600417

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen gjennomføres i grupper. Oppgavene leveres ut på siste samling. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger på nett våren 2021

Første samling: 25.-26. mars
Andre samling:  29.-30. april
 


 

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Richard Glavee-Geo
Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161288
Epost: rigl@ntnu.no

Mark Pasquine
Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 21
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Even Fostervoll Langvatn
Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73559818
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: AV600417

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Ålesund

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.