EVU-Kurs


Digitalisering av verdiskaping

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Søknadsfrist: 02.03.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Foreløpig kursinnhold
 
 • Digital-basert plattform som fasiliteter transaksjoner gjennom verdikjeden
 • Bruk av digitale verktøy for å optimere operasjoner
 • Crowdsourcing og åpen innovasjon
 • E-handel og Omnichannel strategier
 • Interaksjon med kunder og økt læringskapasitet gjennom digitale middel
 • Lede og styre den digitale transformasjonsprosessen
 • Optimere organisasjonsstrukturer og insentiver
 • Endre ledelsesferdigheter i takt med digitaliseringen
 • Den menneskelige siden av digitalisering

 

 Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.
Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering av verdiskaping.


Ferdigheter

Etter fullført kurs skal deltakeren:

- ha grunnleggende forståelse av digital verdiskaping og de tilhørende prinsipp, konsept og teori.

- være kjent med utfordringene og mulighetene som digitalisering innebærer.

- kunne lede og styre den digitale transformasjonsprosessen.

 

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal deltakerne være utstyrt med kunnskap, ferdigheter og verktøy som er påkrevet for å fungere effektivt i deres respektive yrker.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen gjennomføres i grupper. Oppgavene leveres ut på siste samling. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Første samling: 2 dager - dato kommer senere
Andre samling: 2 dager - dato kommer senere
 
Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 17.00 siste dag. 

Deltakere må selv ordne overnatting.

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endring i kursavgiften. Kursavgiften inkluderer:

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag første kveld på første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift

Fagansvarlig/Forelesere:

Richard Glavee-Geo
Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161288
Epost: rigl@ntnu.no

Mark Pasquine
Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 45
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Grete Taklo
Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161609
Mobil: 90769737
Epost: grete.taklo@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Praktiske opplysninger:

Transport
Det går flybuss mellom Vigra flyplass og Ålesund sentrum til faste tider. Reisetid er ca. 25 minutter. Ruteinformasjon hos FRAM Kundesenter.
 
 

Kursdetaljer

Startdato: 06.04.2020

Søknadsfrist: 02.03.2020

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: AV600417

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.