Internasjonal digital markedsføring

Kurset inngår i en kursserie om ledelse og digitalisering. Her fra en samling på et av de andre kursene. Foto: Kristin Søylen

Internasjonal markedsføring og merkevarebygging i en digital tid

Formålet med kurset er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være et sentral tema i kurset.

Kurset er ett av fire kurs i en serie om ledelse og digitalisering.

Les mer om NTNU Ålesunds kursserie for bedrifter som ønsker å omstille seg. 

Søknadsfrist: 04.05.2020

Målgruppe:

Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Bedrifter i de fleste bransjer står overfor et sterkt globaliseringspress, og det er behov for strategier/forretningsmodeller som både er bærekraftige og lønnsomme. Samtidig har strategiene for markedsførings blitt sterkt endret av den økte digitaliseringen. Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data-analyse og nye måter å følge kunden på, blant annet, har skapt både muligheter og hinder for markedsføringsstrategier på måter man ikke kunne forutse for bare noen få år siden. For eksempel, fremskritt i big data har tillatt stadig mer detaljert analyse av kundeatferd som fører til bedre prediktive modeller og mulighet for mer målrettet kommunikasjon. På grunn av dette, har det blitt både enklere og mer komplekst å bygge en relasjon med kunden.

Kurset gir deg innsikt i hvordan du kan utvikle gode internasjonaliseringsstrategier for ulike bedrifter og bransjer i en global kontekst. Etter endt kurs vil du ha tilegnet deg kunnskap til å designe gode strategier for å utvikle bedriften internasjonalt og også å bygge en sterk merkevare globalt, og du vil kunne gi råd til andre virksomheter som ser at de har behov for å internasjonalisere i en verden som blir mer og mer digitalisert.


Din kunnskap og erfaring er svært viktig for kurset. Bidra aktivt i diskusjonene og i arbeidet ellers. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.


Tema

 • Internasjonaliseringsstrategier for B2C og B2B 
 • Merkevarebygging i markeder som i økende grad er globale
 • Digitale kommunikasjonskanaler, innholdsmarkedsføring og multikanal internasjonal markedsstrategi
 • Digitale kundeanalyser og beregninger
 • Problemstillinger rundt etikk og bedrifters samfunnsansvar i en global kontekst
 • Digitaliseringstrender i markedsføring (f.eks. sosiale medier, bruker-generert innhold, osv.)

 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.

Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.

Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene.

Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Læringsutbytte:

Kunnskaper - etter fullført kurs skal deltakeren ha:

Kurset er ment til å sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy.
 
 • Kunne bruke fagområdets terminologi 
 • Ha inngående kunnskap om det sentrale grunnlaget for internasjonal markedsføring og merkevarebygging
 • Forstå bruken av digitale verktøy i internasjonal markedsføring og merkevarebygging.

Ferdigheter - etter fullført kurs skal deltakeren:

 • Kunne kritisk analysere en bedrifts internasjonale markedsførings- og merkevarebyggingsaktiviteter og bidra til strategisk endring i bedriften med hjelp av digitale verktøy
 • Kunne kontinuerlig utvikle data-drevet markedsinformasjonstilgang og planlegging av den internasjonale markedsføringen i bedriften
 • Ha evne til å synliggjøre og argumentere for markedsutfordringer innen en bedrifts strategiske kontekst

Generell kompetanse:

Kurset vil gi deg innsikt i et rammeverk for utvikling av internasjonale merkevarestrategier. På denne måten vil du bli satt i stand til å arbeide med internasjonalisering av ditt merke eller organisasjon, og du vil kunne rådgi andre virksomheter som ønsker a utvikle internasjonaliseringsstrategier i praksis.
 
 • Ha en oversikt over sentrale teorier innenfor feltet internasjonal markedsføring og merkevarebygging
 • Ha en oversikt over bruk av digitalt verktøy innenfor internasjonal markedsføring og merkevarebygging.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig gruppeoppgave i form av en hjemmeeksamen
Obligatorisk arbeidskrav før eksamen:
Muntlig gruppepresentasjon som gjennomføres på andre samling.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Ålesund:
Første samling: 2 dager - dato kommer senere
Andre samling: 2 dager - dato kommer senere

Første samlingsdag starter kl. 10.00 og siste samlingsdag avsluttes kl. 17.00.

Du må selv ordne overnatting.

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften inkluderer:

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag første kveld på første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift

 • Fagansvarlig/Forelesere:

  Mark Pasquine
  Førsteamanuensis Institutt for internasjonal forretningsdrift
  Telefon: 70 16 15 45
  Epost: mapa@ntnu.no

  Kontakt:

  Annveig Skurseth
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73 55 10 90
  Mobil: 918 97 261
  Epost: videre@ntnu.no

  Grete Taklo
  Institutt for internasjonal forretningsdrift
  Telefon: 70 16 16 09
  Mobil: 90769737
  Epost: grete.taklo@ntnu.no

  Kursform/Undervisning:

  Samlings- og nettbasert

  Opptakskrav:

  Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.
  Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.
  Les mer om krav til dokumentasjon her

  Anbefalte forkunnskaper:

  Kurset er bygget på grunnleggende kunnskap om markedsføring og strategi. Ellers krever vi ingen forkunnskaper, men anbefaler at du leser gjennom kurslitteraturen i forkant.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for økonomi

  Pensumlitteratur/kursmateriell:

  Bok
  Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2015). Digital
  Marketing: Strategy, Implementation and Practice
  (6th. ed.): Pearson Education Limited.
   
  Artikler
  • Ashley, C., & Tuten, T. (2015). Creative Strategies in Social Media Marketing: An Exploratory Study of Branded Social Content and Consumer Engagement. Psychology & Marketing, 32, 15-27.
  • Ashraf, A. R., Narongsak, T., & Seigyoung, A. (2014). The Application of the Technology Acceptance Model Under Different Cultural Contexts: The Case of Online Shopping Adoption. Journal of International Marketing, 22, 68-93.
  • Batra, R., & Keller, K. L. (2016). Integrating Marketing Communications: New Findings, New Lessons, and New Ideas. Journal of Marketing, 80, 122-145.
  • De Langhe, B., Fembach, P. M., & Lichtenstein, D. R. (2016). Navigating by the Stars: Investigating the Actual and Perceived Validity of Online User Ratings. Journal of Consumer Research, 42, 817-833.
  • De Swaan Arons, M., van den Driest, F., & Weed, K. (2014). The Ultimate Marketing Machine. Harvard Business Review, 92, 54-63.
  • Gagnon, E. (2014). Goodbye, B2B Brand Marketing: Developing Content-Based Marketing Programs for the Post-Marketing Era. International Management Review, 10, 68-73.
  • Guercini, S., & Runfola, A. (2015). Internationalization through e-commerce. The case of multibrand luxury retailers in the fashion industry. Advances in International Marketing, 26, 15-31.
  • Holt, D. (2016). Branding in the Age of Social Media. Harvard Business Review, 94, 40-50.
  • Jarvinen, J., & Karjaluoto, H. (2015). The use of Web analytics for digital marketing performance measurement. Industrial Marketing Management, 50, 117-127. 
  • Jarvinen, J., & Taiminen, H. (2016). Harnessing marketing automation for B2B content marketing. Industrial Marketing Management, 54, 164-175.
  • Kannan, P. K., & Li, H. A. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34, 22-45.
  • Malthouse, E. C., Calder, B. J., Kim, S. J., & Vandenbosch, M. (2016). Evidence that usergenerated content that produces engagement increases purchase behaviours. Journal of Marketing Management, 32, 427-444.
  • Mathews, S., Bianchi, C., Perks, K. J., Healy, M., & Wickramasekera, R. (2016). Internet marketing capabilities and international market growth. International Business Review, 25, 820-830.
  • Piotrowicz, W., & Cuthbertson, R. (2014). Introduction to the Special Issue Information Technology in Retail: Toward Omnichannel Retailing. International Journal of Electronic Commerce, 18, 5-16.
  • Tang, T., Fang, E., & Feng, W. (2014). Is Neutral Really Neutral? The Effects of Neutral UserGenerated Content on Product Sales. Journal of Marketing, 78, 41-58. 
  • Tiago, M. T. P. M. B., & Verissimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why bother? Business Horizons, 57, 703-708.
  • van den Driest, F., Sthanunathan, S., & Weed, K. (2016). Building an Insights Engine, (cover story). Harvard Business Review, 94, 64-14. 
  • Wedel, M., & Kannan, P. K. (2016). Marketing Analytics for Data-Rich Environments. Journal of Marketing, 80, 97-121.
  • Wentrup, R. (2016). The online-offline balance: internationalization for Swedish online service providers. Journal of International Entrepreneurship, 14, 562-594.
  • Yadav, M. S., & Pavlou, P. A. (2014). Marketing in Computer-Mediated Environments: Research Synthesis and New Directions. Journal of Marketing,78, 20-40.

  Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

  Praktiske opplysninger:

  Transport
  Ruteinformasjon hos FRAM Kundesenter.
   
   
  Parkering
  Det finnes gjesteparkering ved ÅKP - registrering for plass skjer i resepsjonen
   

  Kursdetaljer

  Startdato: 08.06.2020

  Søknadsfrist: 04.05.2020

  Kursavgift: 25000 Kr

  Studiepoeng: 7.5

  Emnekode: AV600317

  Undervisningssted: Ålesund

  Arrangør: NTNU i Ålesund

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.