EVU-Kurs


Foto: Kristin Søylen

Internasjonal digital markedsføring

Start: 10.01.2021
Søknadsfrist: 01.12.2020

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 25000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600317

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.


Internasjonal markedsføring og merkevarebygging i en digital tid

Emnet vil gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være et sentral tema i emnet.

Målgruppe

Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Innhold

Bedrifter i de fleste bransjer står overfor et sterkt globaliseringspress, og det er behov for strategier/forretningsmodeller som både er bærekraftige og lønnsomme. Samtidig har strategiene for markedsførings blitt sterkt endret av den økte digitaliseringen. Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data-analyse og nye måter å følge kunden på, blant annet, har skapt både muligheter og hinder for markedsføringsstrategier på måter man ikke kunne forutse for bare noen få år siden. For eksempel, fremskritt i big data har tillatt stadig mer detaljert analyse av kundeatferd som fører til bedre prediktive modeller og mulighet for mer målrettet kommunikasjon. På grunn av dette, har det blitt både enklere og mer komplekst å bygge en relasjon med kunden.

Emnet gir deg innsikt i hvordan du kan utvikle gode internasjonaliseringsstrategier for ulike bedrifter og bransjer i en global kontekst. Du vil tilegne deg kunnskap for å kunne designe gode strategier for å utvikle bedriften internasjonalt og også å bygge en sterk merkevare globalt. Du vil kunne gi råd til andre virksomheter som ser at de har behov for å internasjonalisere i en verden som blir mer og mer digitalisert.

 
Din kunnskap og erfaring er svært viktig for gjennomføringen. Bidra aktivt i diskusjonene og i arbeidet ellers. Det skaper et enda bedre læringsmiljø for alle involverte.

 

Tema

 • Internasjonaliseringsstrategier for B2C og B2B 
 • Merkevarebygging i markeder som i økende grad er globale
 • Digitale kommunikasjonskanaler, innholdsmarkedsføring og multikanal internasjonal markedsstrategi
 • Digitale kundeanalyser og beregninger
 • Problemstillinger rundt etikk og bedrifters samfunnsansvar i en global kontekst
 • Digitaliseringstrender i markedsføring (f.eks. sosiale medier, bruker-generert innhold, osv.)

 

Læringsformer og aktiviteter

Studiet gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.

Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.

Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene.

Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.
For at søknaden skal bli behandlet, må du laste opp nødvendig dokumentasjon på utdanning og praksis innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er bygget på grunnleggende kunnskap om markedsføring og strategi. Ellers krever vi ingen forkunnskaper, men anbefaler at du leser gjennom kurslitteraturen i forkant.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Det er ikke bestemt når emnet kan tilbys neste gang - informasjon blir lagt ut så snart det er avklart.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig gruppeoppgave i form av en hjemmeeksamen
Obligatorisk arbeidskrav før eksamen:
Muntlig gruppepresentasjon som gjennomføres på andre samling.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Foreløpig pensum:
 
Bok
Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2015). Digital
Marketing: Strategy, Implementation and Practice
(6th. ed.): Pearson Education Limited.
 
Artikler
 • Ashley, C., & Tuten, T. (2015). Creative Strategies in Social Media Marketing: An Exploratory Study of Branded Social Content and Consumer Engagement. Psychology & Marketing, 32, 15-27.
 • Ashraf, A. R., Narongsak, T., & Seigyoung, A. (2014). The Application of the Technology Acceptance Model Under Different Cultural Contexts: The Case of Online Shopping Adoption. Journal of International Marketing, 22, 68-93.
 • Batra, R., & Keller, K. L. (2016). Integrating Marketing Communications: New Findings, New Lessons, and New Ideas. Journal of Marketing, 80, 122-145.
 • De Langhe, B., Fembach, P. M., & Lichtenstein, D. R. (2016). Navigating by the Stars: Investigating the Actual and Perceived Validity of Online User Ratings. Journal of Consumer Research, 42, 817-833.
 • De Swaan Arons, M., van den Driest, F., & Weed, K. (2014). The Ultimate Marketing Machine. Harvard Business Review, 92, 54-63.
 • Gagnon, E. (2014). Goodbye, B2B Brand Marketing: Developing Content-Based Marketing Programs for the Post-Marketing Era. International Management Review, 10, 68-73.
 • Guercini, S., & Runfola, A. (2015). Internationalization through e-commerce. The case of multibrand luxury retailers in the fashion industry. Advances in International Marketing, 26, 15-31.
 • Holt, D. (2016). Branding in the Age of Social Media. Harvard Business Review, 94, 40-50.
 • Jarvinen, J., & Karjaluoto, H. (2015). The use of Web analytics for digital marketing performance measurement. Industrial Marketing Management, 50, 117-127. 
 • Jarvinen, J., & Taiminen, H. (2016). Harnessing marketing automation for B2B content marketing. Industrial Marketing Management, 54, 164-175.
 • Kannan, P. K., & Li, H. A. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34, 22-45.
 • Malthouse, E. C., Calder, B. J., Kim, S. J., & Vandenbosch, M. (2016). Evidence that usergenerated content that produces engagement increases purchase behaviours. Journal of Marketing Management, 32, 427-444.
 • Mathews, S., Bianchi, C., Perks, K. J., Healy, M., & Wickramasekera, R. (2016). Internet marketing capabilities and international market growth. International Business Review, 25, 820-830.
 • Piotrowicz, W., & Cuthbertson, R. (2014). Introduction to the Special Issue Information Technology in Retail: Toward Omnichannel Retailing. International Journal of Electronic Commerce, 18, 5-16.
 • Tang, T., Fang, E., & Feng, W. (2014). Is Neutral Really Neutral? The Effects of Neutral UserGenerated Content on Product Sales. Journal of Marketing, 78, 41-58. 
 • Tiago, M. T. P. M. B., & Verissimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why bother? Business Horizons, 57, 703-708.
 • van den Driest, F., Sthanunathan, S., & Weed, K. (2016). Building an Insights Engine, (cover story). Harvard Business Review, 94, 64-14. 
 • Wedel, M., & Kannan, P. K. (2016). Marketing Analytics for Data-Rich Environments. Journal of Marketing, 80, 97-121.
 • Wentrup, R. (2016). The online-offline balance: internationalization for Swedish online service providers. Journal of International Entrepreneurship, 14, 562-594.
 • Yadav, M. S., & Pavlou, P. A. (2014). Marketing in Computer-Mediated Environments: Research Synthesis and New Directions. Journal of Marketing,78, 20-40.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 25000 Kr

Kursavgiften inkluderer:

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag første kveld på første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Mark Pasquine , Førsteamanuensis Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 45
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt

Annveig Skurseth , NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no
Even Fostervoll Langvatn , Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73 55 98 18
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev