Geografisk informasjonsbehandling

Illustrasjonsfoto: norsk fjellandskap

Vakre norske kystlandskap. Foto: Terje Midtbø

Geografiske informasjonssystemer (GIS) har etter hvert blitt et vanlig verktøy som kan benyttes i mange sammenhenger. Stadig nye fagmiljøer finner det formålstjenlig å bruke GIS til lagring, analyse og presentasjon av geografisk relaterte data.

Søknadsfrist: 01.10.2018

Målgruppe:

Personer i privat og offentlig virksomhet som jobber med geografisk informasjon.

Kursbeskrivelse:

For fullt ut å kunne utnytte de mange mulighetene som ligger i geografisk informasjonsbehandling og GIS er det avgjørende at brukerne har grunnleggende kunnskap om teknologi og metoder GIS bygger på.

Geografisk informasjonsbehandling og bruk av geografiske informasjonssystemer framstår i dag som et resultat av en teknologisk utvikling innen flere fagområder. Pådrivere til denne utviklingen finner vi i miljøer innen digital kartografi, grafisk databehandling, multimedia og databasesystemer. Grunnleggende kunnskaper om metodene er avgjørende for å kunne utnytte mulighetene til GIS-teknologien.

Kursinnhold
Kurset vil gi deg en helhetsforståelse for behandling av geografisk informasjon. Du får en innføring i grunnleggende elementer som er basis for ulike kommersielle GIS-programmer og geografisk informasjonsbehandling generelt. Metoder for kartografisk presentasjon av geografisk informasjon vil også bli vektlagt.

 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Datakilder og referansesystemer
 • For-prosessering og analysemetoder i GIS
 • Romlige algoritmer og datastrukturer
 • Geografisk informasjon og Internet
 • Datamodellering, UML
 • Relasjonsdatabaser og SQL
 • Web 2.0 og OpenSource GIS
 • Topologi og modellering av uskarpe mengder (fuzzy-set)
 • Nettverksanalyse og geometriske algoritmer 
 • Temporale GIS
 • Grunnleggende kjennskap til satelitt-posisjonering 
 • Persepsjon, fargelære, visuelle variable
 • Ulike karttyper: tematiske kart, sebare kart, lesekart, kommuniserbare kart, generelle kart og topografiske kart
 • Informasjonsteori, kartografisk generalisering 
 • Digitale terrengmodeller
 • Dynamiske kart og multimedia kart
 • Web kart
 • Datakvalitet - usikkerhet
 • 3D visualisering av geografisk informasjon 
 • Åpen og fri GIS programvare

Undervisning
Vi legger opp til fire timer forelesning og to timer øving pr dag. Mellom de to kursukene vil deltakerne jobbe med et prosjekt som har som mål å knytte kunnskapen man har tilegnet seg opp mot situasjonen på egen arbeidsplass.

Sosialt
Kurset vil ha en sosial og attraktiv ramme med felles lunsjer og kursmiddag på et av byens bedre spisesteder.

Forelesere i tillegg til Terje Midtbø

 • Rune Aasgaard, Norkart AS
 • Atle Sveen Norkart AS

Læringsutbytte:

Kunnskap 

Etter fullført kurs skal deltakerne ha kunnskap om:

 • De mest aktuelle kartprojeksjonene og referansesystemene for geografisk informasjon i Norge
 • Hvordan stedfestet informasjon kan samles inn
 • "Norge Digitalt" og aktuelle geografiske data som finnes der
 • Hvordan raster-baserte og vektorbaserte metoder for håndtering av geografisk informasjon fungerer
 • Hvordan ulike typer data kan benyttes til ulike typer analyse
 • Metoder som kan benyttes for å presentere geografisk informasjon på en god måte.
 • Metoder for håndtering av geografisk informasjon ved hjelp av uskarpe mengder
 • Relevant teknologi til formidling av geografisk informasjon på nett
 • Metoder for å organisere ulike topologiske sammenhenger mellom objekter
 • Sentrale algoritmer for håndtering av geografisk informasjon
 • Informasjonsteori i forbindelse med kartografisk kommunikasjon
 • Hvordan man teknologisk og kartografisk skal kunne lage gode web-kart.
 • Metoder for multimedia og animasjoner i forbindelse med kart
 • 3D GIS og nettverksanalyse


Ferdigheter

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne å:

 • Med utgangspunkt i data fra Norge Digitalt håndtere data i et geografisk informasjonssystem, beherske riktig bruk av referanse systemer, utføre analyse og lage gode kartografiske presentasjonen for å illustrere resultater.
 • Velge formålstjenlig datastruktur til ulike formål og kunne bruke denne for lagring av geografiske objekter
 • Lage Web-baserte kartvisninger
 • Benytte viktigeste funksjonene i applikasjoner som ArcGIS, QGIS og IDRISI 

 

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne:

 • Se nytten av ulik bruk av geografisk informasjon (og systemer) innen eget fagområde
 • Håndtere geografisk informasjon i forbindelse med eget fagområde.
 • Datateknisk håndtering av geografisk informasjon.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 26.01.2019
Skriftlig firetimers eksamen. Sluttkarakteren settes ut fra prosjektarbeid (50%) og eksamen (50%).
Eksamenskrav: 80% oppmøte på samlinger

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger á fem dager ved NTNU i Trondheim.

Første samling: 26. - 30. november 2018.

Andre samling:  21. - 26.  januar 2019.

I mellomperioden blir det et prosjektarbeid som du arbeider med hjemmefra.

Kursavgift:

20900 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Rabatter:

På dette kurset får medlemmer av Tekna og NITO 10 % rabatt på kursavgift. Klikk her for å se lese mer om våre rabattavtaler .

Fagansvarlig/Forelesere:

Terje Midtbø
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 45 81
Epost: terjem@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU Videre
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realfagskompetanse. Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en fordel å ha noe erfaring med digitale kartsystem.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Heywood, Cornelius and Carver: An Introduction to geographical information systems. Diverse kompendier.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: ArcMap, IDRISI, QGIS, MapBox Studio.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2014:
Kurset gir en meget god innføring i prinsipper, metoder og forutsetninger for moderne grafisk informasjonsbehandling. Innholdet er relevant og gir innsikt i et fagområde som stadig blir mer relevant. Kompetansen som kurset gir kan benyttes direkte i jobbsammenheng og er derfor en god investering. Kurset er både inspirerende og krevende, og to intense samlinger av av en ukes varighet gir mulighet til å tilegne seg kompetanse på en effektiv måte.

Veldig bra kurs som jeg allerede har anbefalt til andre. Greit med eksamen til slutt.

Jeg likte kurset godt. Var litt vanskelig å få lest nok og kunne vært bedre forberedt til eksamen. Kjekt miljø med medstudenter fra mange forskjellige typer yrkeserfaring.

Er fornøyd med kurset som består av en uke intens forelesning, så noen uker selvstudie før avsluttes med en uke forelesning. Hva en kan forvente på universitetsnivå.

Kursdetaljer

Startdato: 26.11.2018
Slutt: 26.01.2019

Søknadsfrist: 01.10.2018

Kursavgift: 20900 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6000

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 26.01.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.