EVU-Kurs


Trafikkteknikk og trafikksikkerhet

Kurset gir deg kunnskap om begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for trafikkavvikling, og forståelse for hvordan veg- og kryssutforming og trafikkreguleringstiltak påvirker risiko og trafikantadferd. Foto Coloutbox/JensF.

Kurset gir deg kunnskap om begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for trafikkavvikling, og forståelse for hvordan veg- og kryssutforming og trafikkreguleringstiltak påvirker risiko og trafikantadferd. Foto Colourbox/JensF.

Kurset skal gi deg kunnskaper om begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for trafikkavvikling, i tillegg til forståelse for hvordan veg- og kryssutforming og trafikkreguleringstiltak påvirker risiko og trafikantadferd. Du skal utvikle ferdigheter i å anvende statistiske metoder og verktøy, gjennomføre analyser og forstå metoder for vurdering av avviklingskvalitet. Kurset er delt relativt likt mellom hovedtemaene trafikkteknikk og trafikksikkerhet med en fellesdel særlig knyttet til statistikk og statistiske metoder for trafikkingeniører.

Søknadsfrist: 01.09.2019

Målgruppe:

Vegsektoren.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 11.12.2019
Mappeevaluering: Prosjektoppgave 20 % Hjemmeeksamen 80 %. Både prosjektoppgave og hjemmeeksamen må være levert og bestått for å få ståkarakter i faget. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har to obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2019.

Første samling: 14. - 17. oktober.
Andre samling: 18.  - 21. november

Sted: Trondheim.

Oppstart kl 09.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Undervisningsform
To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Kandidatene skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår - Undervisning på alle samlinger - Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene - Tilgang til elektroniske læremidler på internett - Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger - Sensur av eksamen Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Torbjørn Haugen
Førstelektor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 922 52 979
Epost: torbjorn.haugen@ntnu.no

Thomas Jonsson
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 97495217
Epost: thomas.jonsson@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse
Matematikk R1+ R2, eller tilsvarende

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.
Krav til dokumentasjon

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet

Anbefalte forkunnskaper:

Ingeniør- eller bachelorkompetanse innen relevante teknologiske fag. Erfaring med bruk av Excel

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium, rapporter og notater.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, Excel

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser.

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, studieretning veg. Alle kurs på masterprogrammet kan tas som frittstående enkeltkurs forutsatt at det er ledige plasser. Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Kursdetaljer

Startdato: 14.10.2019
Slutt: 11.12.2019

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6058

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 11.12.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.