EVU-Kurs


Læringsteknologi for synshemmede

Foto: Dan Nachtnebel/Statped

Det er en pågående digital revolusjon i skolen. På dette kurset kan du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse om læringsteknologi for personer med synshemning og ferdigheter i bruk digitale hjelpemidler til personer med synshemning. Sentralt i faget vil være hvordan læringsteknologi kan brukes for å få gode pedagogiske løsninger.

Søknadsfrist: 01.09.2019

Målgruppe:

- Personer under masterutdanning i spesialpedagogikk, studieretning synspedagogikk
- Personer som ønsker videreutdanning innen læringsteknologi for personer med synshemming. Det kan f.eks. være lærere i ulike skoleslag eller rådgivere hos NAV hjelpemiddelsentral.
- Synspedagoger som ønsker spesialisering på læringsteknologi for personer med synshemming

Kursbeskrivelse:

 

Kursinnhold

Sentrale tema i kurset er:

 • IKT og læring
 • Universell utforming av IKT-systemer
 • Universell utforming av dokumenter og tilrettelegging av elektronisk tekst
 • Kompenserende teknikker for synshemmedes i bruk av teknologi 
 • Forstørringsprogrammer
 • Skjermlesere
 • CCTV
 • Interaktive tavler og synshemmede
 • Nettbrett og telefoner til synshemmede
 • Digitale lærebøker til synshemmede
 • Digitale lydbøker til synshemmede
 • Tilpasning og bruk av MS Windows for blinde
 • Mac OS X for synshemmede
 • Chrome OS for synshemmede
 • Teknologiske trender innen læringsteknologien. Konsekvenser for personer med synshemning.

 

Kan inngå i masterprogram
Kurset (emnet PED6665) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Dette erstatter de tidligere emnene PED6662, PED6663 og PED6664.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.

Emnebeskrivelse:

PED6665

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen over 48 timer gjennomføres 3. - 4. juni 2020
Emneoppgave og praksisrapport skal være godkjent før eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2019 og våren 2020. Samlingene er obligatoriske. De to første samlingene er på Statped midt i Trondheim og den tredje samlingen er lagt til Statped sørøst i Oslo.

Første samling:   uke 39 - 24. - 27. september 2019
Andre samling:   uke 6 - 4. - 7. februar 2020
Tredje samling:  uke 14 - 31. mars - 3. april 2020 

Du må selv ordne overnatting.

 

Kursavgift:

20000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@svt.ntnu.no

Oliv Klingenberg, Ph.D
Statped midt
Telefon: 72 87 93 31
Mobil: 97796022
Epost: oliv.klingenberg@statped.no

Kontakt:

Tore Pukstad, seniorrådgiver
Statped midt
Mobil: 45215727
Epost: tore.pukstad@statped.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 91897261
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.
Vær oppmerksom på at alle andre kurs som kan inngå i Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk har andre opptakskrav.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Basiskunnskap om punktskrift og synsfunksjon. Se litteraturliste: Rusten, R (2010): Selvinstruerende kurs i punktskrift. Norges optikerforbund (2005) Den lille øyeboken. Statped (2015) Barn og unge som er svaksynte.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Se foreløpig litteraturliste (pdf).

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard. Ulik teknologi som studentene får låne under studiet.
Deltakere må disponere egen PC som medbringes til samlinger. Siden enkelte av de sentrale hjelpemiddelprogrammene ikke er kompatibel med operativsystemer til Apple-produkter, bør man ha en ordinær PC med Windows operativsystem.

Praktiske opplysninger:

Alle som blir tatt opp til kurset, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

 

Første opptak til studiet er gjennomført og ny søknadsfrist 1. september gjelder kun for nye søkere. Studieplassene blir fordelt til kvalifiserte søkere etter "først til mølla"-prinsippet etter fristens utløp.

Referanser:

Deltaker fra kurset i 2017/2018:
Emnet har vært svært nyttig og lærerikt for meg som jobber med formidling av IKT-hjelpemidler utenfor Statped. Supert og møte andre profesjoner og lære de å kjenne gjennom en felles plattform. Jeg vil anbefale andre å ta dette emnet.

Kursdetaljer

Startdato: 24.09.2019

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6665

Undervisningssted: Trondheim og Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.