Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet

Foto: Yayimages/csproductions

Kurset (emnet) tar for seg bruk av Doppler ultralyd på maternelle og føtale kar og i fosterhjerteundersøkelsen. Dette er en påbygging for de som har fullført  Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre og obstetikere, og er et deltidstudium på 15 studiepoeng.

Målgruppe:

Jordmødre og obstetrikere som utfører prenatal ultralydundersøkelser.

Kursbeskrivelse:

Undervisningen er samlingsbasert og strekker seg over to semester, med studiestart i mars og innlevering av siste oppgave på november/desember.

Det er tre samlinger i Trondheim, resten av studietiden foregår på hjemstedet. Det forutsettes at søker kan arbeide med ultralyddiagnostikk på sitt hjemsted under utdanningsperioden.

1. samling:
Studiet starter med to uker hvor det blir gitt både teoretisk og praktisk undervisning i Doppler ultralyd på maternelle blodkar, som arteria uterina, og føtale blodkar som ductus venosus, arteria cerebri media, arteria umbilicalis og vena umbilicalis.

2. samling:
Den neste samlingen før sommerferien varer i en uke hvor det blir gitt teoretisk og praktisk undervisning i den utvidede fosterhjerteundersøkelsen med fokus på de fem basale tverrsnitt med applikasjon av Doppler ultralyd.

3. samling:
På høsten er studentene samlet i en uke hvor fokus vil være på den kliniske bruken av Doppler ultralyd i svangerskapsomsorgen.

Se informasjon om samlingsdatoer lenger ned på siden.

Det blir definert oppgaver som studenten skal levere jevnt gjennom studietiden. Oppgavene er basert på mappevurdering.

Læringsmål:

Læringsutbytte etter fullført utdanning:

 • Beskrive og forklare hva Doppler ultralyd er og vise forståelse for metodens bruksområder innen obstetrisk ultralyd 

 • Beherske utøvelsen og den kliniske vurderingen av Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar
 • Beherske utøvelsen og den kliniske vurderingen av Doppler ultralyd på fosterhjertet
 • Identifisere risikogravide og vurderer videre oppfølging
 • Analyserer nye problemstillinger ved patologiske svangerskap i samsvar med egen kompetanse og ansvarsområde
 • Gi omsorg og ivareta den gravide og hennes partner i forbindelse med ultralydundersøkelsen

Eksamensbeskrivelse:

Siste avsluttende mappeoppgave har innleveringsfrist 3. desember 2018. Kontinuerlig praktisk evaluering.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Det er tre samlinger på tilsammen fire uker:

 • 12. – 23. mars 2018
 • 28. mai – 1. juni 2018
 • 5. – 9. november 2018

Samlingene finner sted ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift for to semester og kostnader til kjøp av faglitteratur. I tillegg kommer permisjon fra arbeidssted, kost, losji og utgifter til reiser.

Søknadsfrist:

15.02.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Eva Tegnander
Inst. for klinisk og molekylær medisin
Epost: eva.tegnander@ntnu.no

Kontakt:

Hilde Viviann Eriksen
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, Inst. for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72574918
Epost: hilde.v.eriksen@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs hospital

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Jordmødre som søker opptak må ha fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre (UL6000) ved NTNU. Tjenestebevis som dokumenterer ansettelse, omfang og varighet av praksis må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristen

Obstetrikere: Har dokumentert basal opplæring/utdanning i obstetrisk ultralyd. Tjenestebevis som dokumenterer ansettelse, omfang og varighet av praksis, samt spesialistgodkjenning og eventuelle kursbevis i ultralydkompetanse for leger, må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristen

Anbefalte forkunnskaper:

 • Grundig kjennskap til fosterets anatomi og fysiologi
 • Innsikt og forståelse i ultralydapparatenes innretning og tekniske
 • oppbygging
 • Kan framstille bilder med tilstrekkelig informasjon til å utføre en optimal fosterundersøkelse

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Rangeringsregler for opptak 

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Søkere ansatt ved Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital HF prioritert etter ansiennitet etter fullført ultralydutdanning/opplæring og dernest etter ansiennitet som jordmor/spesialist
 2. Norske søkere for øvrig prioritert etter ansiennitet etter fullført ultralydutdanning/opplæring og dernest etter ansiennitet som jordmor/spesialist

 

4 studieplasser er forbeholdt spesialistleger. Studieplassene kan benyttes av jordmødre hvis de ikke fylles opp av spesialistleger.

Kursdetaljer

Startdato: 12.03.2018

Søknadsfrist: 15.02.2018

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: UL6003

Undervisningssted: Trondheim.

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.