Finansiering av forretningsutvikling

Foto: Yay Images

Dette kurset tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til finansiering av forretningsutvikling og dekker både finansiering av nye kunnskapsbedrifter og investeringsanalyse av utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Strategi og forretningsutvikling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Målgruppe:

Kurset passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan du planlegger og leder strategi- og utviklingsprosesser i bedrifter som søker vekst gjennom utvikling og introduksjon av nye produkter og tjenester i nye markeder.

Kursbeskrivelse:

Kurset omhandler både evalueringer av finansieringsbehov, egnede finansieringskilder, investeringskriterier, verdiøkende bidrag fra investorer, lønnsomhetsvurderinger, verdivurderinger og exit.

Undervisning

Det gis undervisning i form av forelesninger og caseøvinger i to todagers samlinger. To tellende hjemmeoppgaver med mulighet for veiledning på innleverte utkast. Se eksamensbeskrivelse.  

Læringsmål:

Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakeren ha bred kunnskap i relevante problemstillinger knyttet til finansiering av nye og eksisterende kunnskapsbedrifter.

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne analysere finansielle utfordringer og investeringsbeslutninger i forhold til oppstart av nye forretningsaktiviteter.

Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren forstå ulike finansielle valg som ulike typer vekstbedrifter står overfor.

Eksamensbeskrivelse:

Mappeevaluering med to hjemmeoppgaver som teller henholdsvis 60% og 40% av sluttkarakteren.

Innlevering 1: 14. mai 2018
Innlevering 2: 22. juni 2018

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.

Første samling: 5.-6. april 2018
Andre samling: 7.-8. mai 2018

Klokkeslett er 09.00 - 16.00 alle dager.

 

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur gjøres tilgjengelig i Blackboard.

Søknadsfrist:

01.03.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Roger Sørheim
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 10 29
Mobil: 918 03 448
Epost: rogers@iot.ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Har du lastet opp dokumentasjon tidligere, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium – artikler og utdrag fra bøker. Blir tilgjengelig via Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere er 30 personer.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2015:
Et svært bra kurs som kan anbefales! Det gis meget god oversikt og innsikt i aktuelle finansieringsalternativer. Meget kompetente forelesere.

Kursdeltaker våren 2014:
Kurset gir en veldig god gjennomgang for alle som skal finansiere en oppstartsbedrift. Flink kursholder, mange gode gjesteforelesere og gode diskusjoner i gruppa.

Kursdeltakere våren 2014:
Bra kurs som bruker mange eksterne forelesere med fersk og relevant kompetanse som belyser teorien på en god måte. Praktisk og teoretisk godt kurs, med gode og varierte forelesere! Anbefales om du trenger påfyll av finansieringskunnskap!

Kursdetaljer

Startdato: 05.04.2018
Slutt: 22.06.2018

Søknadsfrist: 01.03.2018

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6015

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.