Profesjonell kommunikasjon og profesjonsetikk

Kurset behandler profesjonell kommunikasjon og profesjonsetikk med utgangspunkt i grunnleggende kommunikasjonsteori og tema som for eksempel deltakelse, tillit, kategorisering og tverrfaglig samarbeid.

Målgruppe:

Primært lærere og pedagoger i skolesektoren, PPT, helsesektoren.

Kursbeskrivelse:

Kurset tar for seg skriftlige sjangre innenfor profesjonell kommunikasjon i helse- og sosialsektoren, eksempelvis journalen, henvisningen og utredningen.

Utviklingen av klarspråkskompetanse med fokus på mottakerbevissthet er en vesentlig del av kurset.

 

Læringsmål:

Etter avlagt eksamen vil studenten ha tilegnet seg:
  • En grunnleggende forståelse av profesjonell kommunikasjon med utgangspunkt i kommunikasjonsteori, virksomhetsanalyse og egne erfaringer fra praksisfeltet. 
  • Innsikt i samspillet mellom kommunikasjon og beslutningsprosesser og i hvordan dette samspillet kommer til utrykk skriftlig og muntlig. 
  • Et metaperspektiv på tverrporfesjonelt samarbeid.
  • En oversikt over ulike formater for skriftlig kommunikasjon innen det logopediske feltet, og et bevisst forhold til klarspråk og mottakerens behov i egen skriftlig kommunikasjon.

Ved avslutning av kurset vil studenten også kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til profesjonelle samtaler og dokumenter.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen
Obligatoriske arbeidskrav som må gjennomføres før eksamen er 2 innleveringer/oppgaver og minst 80% oppmøte på samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger på NTNU høsten 2017

Første samling:   4. - 5. september
Andre samling:   23. og 24. oktober
Tredje samling:  27. og 28. november

 

Kursavgift:

7500 Kr

Søknadsfrist:

10.07.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Julie Feilberg
Førsteamanuensis, Institutt for språk og kommunikasjonsstudier
Telefon: 73590871

Kontakt:

Trude Hjulstad
Koordinator, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier
Telefon: 73596724
Epost: trude.hjulstad@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 04.09.2017

Søknadsfrist: 10.07.2017

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: LOGO6511

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.