EVU-Kurs


Forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg (FDV av VA-anlegg)

Kurset passer for deltagere fra kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker påfyll av kompetanse innen forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. Kurset samkjøres med faget IB303512 Forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg.

Søknadsfrist: 14.07.2017

Målgruppe:

Ansatte i kommuner, entreprenører og konsulenter
Deltagere uten formell kompetanse får kursbevis

Kursbeskrivelse:

Undervisningsform

Kurset undervises ved NTNU i Ålesund, og går over to dager i oddetallsuker.

Temaoversikt:

 • Innføring i gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, standarder og normer innen forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystem. 
 • Tilegning av kunnskap for planlegging, gjennomføring, forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystem. 
 • Forståelse for betydningen av god planlegging og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt konsekvensene om dette mangler. 
 • Ferdigheter til å kunne vurdere og sammenligne ulike tiltak med sikte på drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet. 
 • Kompetanse for innkjøp av tjenester og produkt, samt opprettholde et kvalitetssikringssystem for leverte tjenester og produkt. 
 • Kontrakter
 • HMS og internkontroll
 • Risikoanalyse og beredskap 

Undervisning

 • Forelesninger (oppmøteplikt)
 • Forelesere fra NTNU samt eksterne fra kommune og konsulenter
 • Obligatoriske innleveringer og prosjektoppgave

Læringsutbytte:

 • Å gi deltagerne kunnskap om lovverk, myndigheter og forvaltningsoppgaver for vann- og avløpsanlegg
 • Å gi deltagerne en bred innføring i fagområdet drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg
 • Å gi deltagerne kunnskap om planlegging og gjennomføring av oppgaver innenfor drift og vedlikehold
 • Å gi deltagerne forståelse av viktigheten av drifts- og vedlikeholdsoppgavene og konsekvensene av manglende vedlikehold

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform er muntlig eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset undervises ved NTNU i Ålesund, og går over to dager i partallsuker.

Kursavgift:

12000 Kr
Kursavgift info: Kursdeltagere som blir tatt opp som studenter og skal ta eksamen skal betale semesteravgift for høsten 2017.

Fagansvarlig/Forelesere:

Elin Nerem
Universitetslektor
Epost: elin.nerem@ntnu.no

Kontakt:

Kursform/Undervisning:

Ukentlig dag

Opptakskrav:

Kursdeltakere som tilfredsstiller opptakskrav til ingeniørutdanning (HING), Generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1 (eller tilsvarende). Kursdeltagere som ikke dokumenterer at de tilfredsstiller opptakskravet vil få kursbevis.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Praktiske opplysninger:

Kursdeltagere som søker opptak som studenter for å få ta eksamen må laste opp dokumentasjon før søknadsfristen har gått ut.

Kursdetaljer

Startdato: 28.08.2017
Slutt: 24.11.2017

Søknadsfrist: 14.07.2017

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: IB303512

Undervisningssted: NTNU Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.