Digital kompetanse og synshemning

Det er en pågående digital revolusjon i skolen. Med dette kurset vil vi gi deg kunnskap og ferdigheter i bruk digitale hjelpemidler til personer med synshemning. Sentralt i faget vil være hvordan hjelpemiddelteknologi og undervisningsteknologi må kombineres for å få gode pedagogiske løsninger.

Målgruppe:

- Personer under masterutdanning i spesialpedagogikk, studieretning synspedagogikk
- Personer som ønsker videreutdanning innen digital kompetanse og synshemming. Det kan f.eks. være lærere i ulike skoleslag eller rådgivere hos NAV Hjelpemiddelsentral.
- Utdannede synspedagoger som ønsker spesialisering innen digital kompetanse og synshemning.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

Sentrale tema i kurset er:

 • IKT og læring
 • Universell utforming av IKT-systemer
 • Kompenserende teknikker for synshemmedes i bruk av teknologi
 • Forstørringsprogrammer
 • Skjermlesere
 • CCTV
 • Interaktive tavler og synshemmede
 • Nettbrett og telefoner til synshemmede
 • Digitale lærebøker til synshemmede
 • Digitale lydbøker til synshemmede
 • Tilpasning og bruk av MS Windows for blinde
 • Tilpasning og bruk av MS Windows for svaksynte
 • Mac OS X for synshemmede
 • Chrome OS for synshemmede
 • Teknologiske trender i skolen. Konsekvenser for synshemmede

 

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger
Det er tre obligatoriske samlinger på 4 dager hver, to samlinger på Statped midt i Trondheim, og en samling ved Statped sørøst i Oslo. Samlingene vil ha en kombinasjon av forelesninger og praktiske IKT-øvinger.

Praksis
Det er en obligatorisk uke med praksis på en av lokasjonene til Statped. Målet med praksisuken er todelt:

1. Studenten skal veilede barn/ungdom/voksen eller en gruppe synshemmede i bruk av digitale hjelpemidler til synshemmede. Det kan være at studenten deltar på et elevkurs hvor IKT er et emne eller det kan være at studenten deltar på utredninger med hensikt å finne tjenlig teknologi til enkeltelever.

2. Studenten skal dokumentere praktiske ferdigheter i bruk av teknologi, slik det fremkommer i heftet med IKT-øvinger. IKT- øvingene skal studenten jobbe med på alle de tre obligatoriske samlingene samt mellom samlingene.

Emneoppgave skal utarbeides individuelt i løpet av kursperioden.

Praksisrapport leveres etter gjennomført praksis.

Krav som stilles til emneoppgave, praksisrapport og egenferdigheter vil bli gjennomgått på samling.

Kan inngå i masterprogram
Kurset (emnet PED6665) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Dette erstatter de tidligere emnene PED6662, PED6663 og PED6664.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.

Læringsmål:

Kunnskaper:

Kandidaten

• har kunnskap om eksisterende hjelpemiddelteknologi for synshemmede.
• har inngående kunnskap om hvilke muligheter synshemmede har for å benytte generell undervisningsteknologi
• kan anvende kunnskap til å tilrettelegge digitale hjelpemidler på individnivå
• kan anvende kunnskap om punktskrift og synskartlegging for å tilpasse teknologi til synshemmede
• har inngående kunnskap om universell utforming
• har inngående kunnskap om synshemmedes rettigheter i Opplæringsloven § 2.14 og 3.10 samt Folketrygdloven § 10.
 
Ferdigheter:
 
Kandidaten
 
• kan tilpasse datatekniske hjelpemidler med utgangspunkt i en synspedagogisk kartlegging
• kan gi råd på individnivå omkring bruk av kompensatoriske teknikker for navigasjon i ulike applikasjoner.
• kan tilpasse undervisningsopplegg for synshemmede hvor digitale hjelpemidler er sentralt.
 
Generell kompetanse:
 
Kandidaten
 
• kan kommunisere problemstillinger vedrørende fagområdet "opplæring og tilrettelegging av teknologi for barn, unge og voksne med synshemming".

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen over 48 timer gjennomføres 30. - 31. mai 2018

 • Emneoppgave og praksisrapport skal være godkjent før eksamen.

 • Tid og sted for kurs/samlinger:

  Kurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018. De to første samlingene er på Statped midt i Trondheim og den tredje samlingen er lagt til Statped sørøst i Oslo.

  Første samling:   uke 39 - 26. - 29. september  2017
  Andre samling:   uke 6 - 6. - 9. februar 2018
  Tredje samling:  uke 17- 24. - 27. april 2018 

  Du må selv ordne overnatting.

  Kursavgift:

  20000 Kr

  Søknadsfrist:

  20.08.2017

  Fagansvarlig/Forelesere:

  Per Frostad
  Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  Telefon: 73 55 11 51
  E-post: per.frostad@svt.ntnu.no

  Oliv Klingenberg, Ph.D
  Statped midt
  Telefon: 72 87 93 31
  Mobil: 97796022
  E-post: oliv.klingenberg@statped.no

  Kontakt:

  Tore Pukstad, seniorrådgiver
  Statped midt
  Mobil: 45215727
  E-post: tore.pukstad@statped.no

  Annveig Skurseth
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73 55 10 90
  Mobil: 91897261
  E-post: videre@ntnu.no

  Kursform/Undervisning:

  Samlings- og nettbasert

  Opptakskrav:

  Generell studiekompetanse.
  Vær oppmerksom på at alle andre kurs som kan inngå i Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk har andre opptakskrav.
  Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
  Les mer om krav til dokumentasjon her

  Anbefalte forkunnskaper:

  Søkere med bachelorgrad eller tilsvarende vil bli prioritert i opptaket. Basiskunnskap om punktskrift og synsfunksjon. Se litteraturliste: Rusten, R (2010): Selvinstruerende kurs i punktskrift. Norges optikerforbund (2005) Den lille øyeboken.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  Pensumlitteratur/kursmateriell:

  Se foreløpig litteraturliste (pdf).

  Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard. Ulik teknologi som studentene får låne under studiet.
  Deltakere må disponere egen PC som medbringes til samlinger. Siden enkelte av de sentrale hjelpemiddelprogrammene ikke er kompatibel med operativsystemer til Apple-produkter, bør man ha en ordinær PC med Windows operativsystem.

  Praktiske opplysninger:

  Alle som blir tatt opp til kurset, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

  Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

  Kursdetaljer

  Startdato: 26.09.2017

  Søknadsfrist: 20.08.2017

  Kursavgift: 20000 Kr

  Studiepoeng: 20

  Emnekode: PED6665

  Undervisningssted: Trondheim og Oslo

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

  Fornavn
  Etternavn
  Epostadresse