Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet

I dette kurset lærer du å bruke Doppler ultralyd i obstetrikk, maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet. Kurset er en påbygging for de som har tatt Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre

Målgruppe:

Jordmødre og obstetrikere som utfører prenatal ultralydundersøkelser.

Kursbeskrivelse:

Kurset strekker seg over to semester, med studiestart i april og eksamen i desember.

Det er tre samlinger i Trondheim, resten av studietiden foregår på hjemstedet. Det forutsettes at søker kan arbeide med ultralyddiagnostikk på sitt hjemsted under utdanningsperioden.

1. samling:
Studiet starter med 2 uker hvor det blir gitt både teoretisk og praktisk undervisning i Doppler ultralyd på maternelle blodkar, som arteria uterina, og føtale blodkar som ductus venosus, arteria cerebri media, arteria umbilicalis og vena umbilicalis.

2. samling:
Den neste samlingen før sommerferien varer i 1 uke hvor det blir gitt teoretisk og praktisk undervisning i den utvidede fosterhjerteundersøkelsen med fokus på de fem basale tverrsnitt med applikasjon av Doppler ultralyd.

3. samling:
Til høsten er studentene samlet i 1 uke hvor fokus vil være på den kliniske bruken av Doppler ultralyd i svangerskapsomsorgen.

Se informasjon om samlingsdatoer lenger ned på siden.

Det blir definert oppgaver som studenten skal levere jevnt gjennom studietiden. Oppgavene er basert på mappevurdering.

Læringsmål:

Hovedmål for emnet er:

 • Studenten behersker utøvelsen og den kliniske vurderingen av Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar

 • Studenten behersker utøvelsen og den kliniske vurderingen av Doppler ultralyd på fosterhjertet

 • Studenten identifiserer risikogravide og vurderer videre oppfølging

 • Studenten kommuniserer sine funn og bidrar til at den gravide blir tatt hånd om fra både et fysisk og et psykisk perspektiv

 • Studenten får interesse for kunnskapsbasert praksis og forskning og utvikling av ultralyddiagnostikk

Eksamensbeskrivelse:

Siste avsluttende mappeoppgave har innleveringsfrist 17. november 2017. Kontinuerlig praktisk evaluering.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Det er tre samlinger på tilsammen 4 uker:

 • 20. – 31. mars 2017
 • 29. – 2. juni 2017
 • 11. – 15. september 2017

Samlingene finner sted ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift for to semester og eventuelt kjøp av faglitteratur. I tillegg kommer permisjon fra arbeidssted, kost, losji og utgifter til reiser.

Søknadsfrist:

01.11.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Eva Tegnander
Inst. for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
E-post: eva.tegnander@ntnu.no

Kontakt:

Hilde Viviann Eriksen
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, Inst. for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
Telefon: 72574918
E-post: hilde.v.eriksen@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
E-post: annveig.skurseth@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Nasjonal senter for fostermedisin, St. Olavs hospital

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Jordmødre: Fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre ved NTNU

Obstetrikere: Har dokumentert basal opplæring/utdanning i obstetrisk ultralyd

Anbefalte forkunnskaper:

 • Grundig kjennskap til fosterets anatomi og fysiologi
 • Innsikt og forståelse i ultralydapparatenes innretning og tekniske
 • oppbygging
 • Kan framstille bilder med tilstrekkelig informasjon til å utføre en optimal fosterundersøkelse

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kursdetaljer

Startdato: 27.03.2017
Slutt: 17.11.2017

Søknadsfrist: 01.11.2016

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: UL6003

Undervisningssted: Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs hospital, Trondheim.

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse