Videreutdanning enkeltemne, Trondheim

Fysisk aktivitet

Enkeltemne på 15 studiepoeng for deg som ønsker en reell helsefaglig fordypning innen temaet fysisk aktivitet. 

Om emnet fysisk aktivitet

Hovedtema i emnet er hvorfor fysisk aktivitet er nødvendig for optimal funksjon av kroppens organsystemer og defineres som kroppsbevegelser produsert av skjelettmuskler og som krever energiforbruk. Fysisk aktivitet skal forstås som all aktivitet som oppfyller dette kravet.

Det faglige innholdet har sin tyngde i medisinskbiologiske og psykologiske fag, men tangerer implikasjoner for samfunnsnivå. Studenten lærer om hvorfor og hvordan fysisk aktivitet som tiltak må tilpasses individ og målgruppe når det gjelder aspekter som for eksempel personlige forutsetninger, alder, sosiodemografisk profil og kultur.


Målgruppe

Målgruppa for studiet er hovedsakelig ergoterapeuter og fysioterapeuter. Søkere fra andre helsefaglige og relaterte fagområder er også aktuelle. Studiet vender seg til søkere direkte fra bachelorutdanningene og til søkere med yrkeserfaring som har interesse av en reell faglig fordypning ut over lavere grad med fokus på menneskets aktivitet og bevegelse som utvikling av egen yrkesutøvelse og / eller videre forskning

For å nå frem til de som trenger det mest omhandles tverrfaglige strategier på individ- og gruppenivå. Implikasjoner på samfunnsnivå med ansvar for tilrettelegging av muligheter og arenaer for fremming av fysisk aktivitet skal berøres i studiet.


Studiets oppbygging

Videreutdanningen består av ett emne på 15 studiepoeng:


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post studier@inb.ntnu.no

Thu, 29 Jun 2017 17:54:47 +0200

Fakta om studiet

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: 
Studiepoeng: 15
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: Emnet har ikke opptak i 2017