Bilde

Webinarer

NTNUs bærekraftsatsing

GLobal

Webinarer

I vår webinarserie om NTNUs bærekraftsatsing ønsker vi å drøfte faglige tilnærminger, vise eksempler, få en dialog om satsingen, gi inspirasjon og vise hva en satsning på bærekraft kan bety i praksis for NTNU.

Møtene vil bestå av korte faglige innlegg og dialog med innledere og panel.


  25.01.2021: Kickoff webinar - Introduksjon til NTNUs bærekraftsatsing  | ​​Stream vebinaret 


  04.02.2021 kl 12:30-14:00: Webinar 2 - En samtale om bærekraft | Stream webinaret


  17.02.2021 kl 10:00-11:30: Webinar 3 - The UN panels and challenges for sustainability| Stream the webinar


  05.03.2021 kl 12:30-14:00: Webinar 4 - Sustainability in education| Stream the webinar


  12.03.2021 kl 10:00-11:30: Webinar 5 - Partnerskap for bærekraft | Stream webinaret


  22.03.2021 kl 12:30-14:00: Webinar 6 - Sustainability in research| Stream the webinar


  09.04.2021 kl 10:00-11:30: Webinar 7 - Bærekraft i universitetets drift | Stream webinaret


  18.05.2021 kl 10:30-12:00: Webinar 8 - Om utlysning av forskningsprosjekter til tverrfaglig bærekraftforskning (40 ph.d.-stillinger) | Stream webinaret