Studiehåndbok for doktorgrad (ph.d.) 2015-2016 (krysspublisert)

Studiehåndbok for doktorgrad (ph.d.) 2015-2016

Studiehåndbok
Studiehåndbok 2015-2016 for ph.d.-studiet (pdf)

Emnebeskrivelser
Emnene offentliggjøres ikke i studiehåndboka, men kunngjøres på NTNUs emnesider

27 jun 2016