Informasjonsteknologi

Ph.d.-program, 3-årig

Informasjonsteknologi


NB! Dette studiet har blitt erstattet av et nytt ph.d.-program i datateknologi og informatikk i 2019.


Ph.d.-programmet i informasjonsteknologi er normert til 180 studiepoeng (3 år).

Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Læringsmål PHIT

Læringsmål

Kunnskap

Ved fullført ph.d.-utdannelse skal kandidaten være i kunnskapsfronten innenfor ett eller flere av Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap sine fagområder. Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder innenfor disse fagområdene, og skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og nye metoder innen fagområdet.

Ferdigheter

Ved fullført ph.d.-utdannelse skal kandidaten kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning innenfor ett eller flere av Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap sine fagområder.  Kandidaten skal kunne drive forskning på høyt internasjonalt nivå, og kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på området. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.

Generell kompetanse

Ved fullført ph.d.-utdannelse skal kandidaten kunne utøve sin forskning med faglig og etisk integritet. Kandidaten skal kunne delta i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter, formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora og vurdere behovet for å ta initiativ til å drive innovasjon. Kandidaten skal hurtig kunne tilegne seg ny kunnskap innenfor fagområdet.

Fagområder PHIT

Fagområder

Ph.d.-programmet i informasjonsteknologi er knyttet faglig til hovedområdet datateknologi og informatikk.

I tillegg kommer tverrfaglige områder med hovedprofil innen IT.
Se oversikt over fagområder og faggrupper på Institutt for datateknologi og informatikk.
 

Besøk programmets engelske nettsider

 

Fakta PHIT

Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Studieprogramkode: PHIT
Studiepoeng: 180

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Kontaktperson: Randi Holvik
Faglig kontaktperson: Helge Langseth

Relaterte lenker:
Ph.d.- forskriften ved NTNU