Ph.d.-program

Økonomistyring


Ph.d. i økonomistyring

Om ph.d.-programmet


Ph.d.-programmet er utformet for kandidater som ønsker å spesialisere seg innenfor økonomistyring.

Som doktorgradsstudent ved NTNU Handelshøyskolen jobber du tett sammen med ledende professorer innenfor et interessant og dynamisk forskningsmiljø. Ph.d.-programmet er internasjonalt rettet, med mulighet for å gjennomføre deler av studiet i utlandet. Målet er å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. 

Søk opptak


De fleste av våre ph.d.-studenter finansieres gjennom stipendordninger som fører til at lønn og tilsettingsforhold administreres av universitetet. Opptakskravet er femårig mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom eller tilsvarende) med snittkarakter B eller bedre.

Studieplan


Ph.d.-studiet utgjør 180 studiepoeng. Utdanningsplanen skal legges opp slik at ph.d.-studiet skal fullføres innenfor en normert ramme på tre år. 

Veiledning


Alle ph.d.-kandidater på vårt doktorgradsprogram i økonomistyring får tildelt veileder tidlig i doktorgradsløpet. Dette gir kandidatene gode muligheter til å være medforfattere på forskningsartikler sammen med veilederen, publisere i ledende tidsskrifter, og presentere forskning på nasjonale og internasjonale konferanser.

Opplæringsdelen


Ph.d.-studentene skal gjennomføre en opplæringsdel som må inneholde emner tilsvarende minst 45 studiepoeng. Disse kan være organisert som regelmessige forelesninger eller seminarer, som korte, intensive samlinger eller i annen form, godkjent av programutvalget for doktorgradsutdanning (PDU) ved Handelshøyskolen.

Emner og kurs


NTNU Handelshøyskolen tilbyr ph.d.-kurs og workshoper innenfor fagområdet økonomistyring. Kurs tilbys også ofte i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.

 

 

Fakta

Gradsnivå: Doktorgrad
Studieprogramkode: OAPHDOS
Undervisningsform: Heltid

NTNU Handelshøyskolen
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Campus Elgeseter
Søknadsfrist: Løpende

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017-2018


Campus Elgeseter, foto/illustrasjon: m.herzog / www.visualis-images.com

  Følg Handelshøyskolen:

Illustrasjon: facebookikonillustrasjon: instagramikon