Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Økonomi og administrasjon

Om økonomi og administrasjon

I et arbeidsliv som stadig endrer seg vil det alltid være behov for generalister, altså mennesker med kompetanse som kan brukes på flere felt. Med en bachelor innen økonomisk- administrative fag vil du få en bred økonomisk og administrativ kompetanse.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse). Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 41.2 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 44 poeng i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Du får en solid utdanning som er ettertraktet både i næringslivet og offentlig virksomhet. Du er kvalifisert til stillinger innen alt fra markedsføring og administrasjon til regnskap og økonomi.


Studiets oppbygging

De to første studieårene får du grunnleggende innføring i økonomisk-administrative fag. I tredje studieår velger du å spesialisere deg innen økonomisk styring, internasjonalisering eller logistikk.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Fakta om studieprogrammet

  • Studieprogramkode: ØA369
  • Gradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180.0
  • Studiekode opptak:
  • Poenggrense:
  • Poenggrense f.vitnemål:
  • Anvarlig: Institutt for internasjonal forretningsdrift
  • Studiested: Campus Ålesund, Ålesund
  • Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på