Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Økonomi og administrasjon

Fire studenter sitter rundt et bord med en bærbar datamaskin på

Om økonomi og administrasjon

I et arbeidsliv som stadig endrer seg vil det alltid være behov for generalister, altså mennesker med kompetanse som kan brukes på flere felt. Med en bachelor innen økonomisk- administrative fag vil du få en bred økonomisk og administrativ kompetanse.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse). Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 41.2 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 44 poeng i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Du får en solid utdanning som er ettertraktet både i næringslivet og offentlig virksomhet. Du er kvalifisert til stillinger innen alt fra markedsføring og administrasjon til regnskap og økonomi.


Studiets oppbygging

De to første studieårene får du grunnleggende innføring i økonomisk-administrative fag. I tredje studieår velger du å spesialisere deg innen økonomisk styring, internasjonalisering eller logistikk.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon
Studieprogramkode: ØA369
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 414
Undervisningsform: Heltid

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2016:
Førstegangsvitnemål: 41.2
Ordinær: 44

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak