Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Studiets oppbygning
Trefigurer kan lages i prototypelaboratoriet.Foto: Geir Mogen/NTNU

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon (PuP) gjennomføres på fem år. Litt forenklet kan studieforløpet deles inn i tre deler:

  • 1. og 2. årstrinn: Grunnlagsemner og introduksjon
  • 3. og 4. årstrinn: Spesialisering og fordypning
  • 5. årstrinn: Prosjekt- og masteroppgave

De første årene

Som det kommer fram av tabellene nederst på siden har du fire emner hvert semester. Tre av disse emnene er grunnlagsemner og felles for flere av sivilingeniørstudiene ved NTNU. Disse emnene gir deg grunnleggende ferdigheter i ingeniørvitenskap og realfag.

Ved produktutvikling og produksjon er det spesielt viktig med et godt grunnlag i mekanikk og materialteknologi. I Mekanikk 1 og 2 lærer du hvordan krefter og bevegelse påvirker konstruksjoner og legemer, og hvordan du kan lage sterke og stabile konstruksjoner og produkter. I Fluidmekanikk lærer du om krefter som forårsakes av gasser og væsker – for eksempel hvordan luftmotstanden og oppdrift virker på et fly. Materialteknikk gir innføring i materialteknologi og du vil blant annet lære om styrker og svakheter til ulike materialer. Disse grunnlagsemene er helt essensielle når du skal konstruere, designe og utvikle nye produkter.

I tillegg til grunnlagsemene har du også spesifikke emner innen fagområdene til produktutvikling og produksjon. Gjennom de linjespesifikke emnene lærer du blant annet om:

  • Produktutviklingsprosessen fra idé og modellering til prototyper og ferdig produkt.
  • Styring og utforming av moderne produksjonslokaler og -systemer.
  • Energikonvertering og -forsyning, varmepumper, forbrenningsmotorer og gassturbiner.
  • Miljøproblematikk, livsløpsanalyse og bærekraftig utvikling.

Mange av de spesifikke emnene ved produktutvikling og produksjon er veldig praktiske og du vil blant annet utvikle egne produkter, lære å dreie, frese og sveise, slik at du kan bygge en sykkel. I tillegg vil du få nyttig erfaring fra team- og prosjektarbeid.

Det årlige sykkelløpet til Produkutvikling og produksjon

Studieretninger

I slutten av andre årstrinn velger du studieretning for resten av studiet. Du har da fått mange smakebiter på hva produktutvikling og produksjon handler om og kan velge å fordype deg i det du synes virker mest spennende og interessant. De ulike studieretningene er som følger:

 

Prosjekt- og masteroppgave

Det siste året skal du spesialisere deg videre gjennom valg av fordypningsemne, prosjektarbeid og en avsluttende masteroppgave i 10. semester. Masteroppgavene skrives ofte i samarbeid med en bedrift og fører gjerne til fast ansettelse etter endt studium

Tabellene under viser en skisse av studieforløpet. Oversikten over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.


Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TMM4115 Produktmodellering 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TKT4116 Mekanikk 1 7,5
TMA4105 Matematikk 2 7,5
TMT4106 Kjemi 7,5
TPK4190 Produksjonsteknologi 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TEP4120 Termodynamikk 1 7,5
TFY4104 Fysikk 7,5
TKT4122 Mekanikk 2 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TEP4100 Fluidmekanikk 7,5
TMA4245 Statistikk 7,5
TMM4100 Materialteknikk 7,5
TMM4121 Produktutvikling 7,5

3. - 5. år

Foruten noen fastlagte emner som er felles i 3. og 4. årskurs, vil fagene dine nå avhenge av hvilken studiespesialisering du har valgt. Du kan velge en av fire studieretninger ut fra dine interesser:

Lurer du på hvilke emner som finnes ved de ulike studieretningene kan du trykke på lenkene over eller se i studieplanen eller studieretningsinfobrosjyren (se faktaboks øverst til høyre om "valghefte").


Valghefte

valg muligheterInformasjon til deg som skal velge studieretning og hovedprofil:

Studieretningsinfo 2017/2018 (pdf)

Studiekalender og emner

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for Produktutvikling
og produksjon, 

eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.