Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag

– Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i Petroleumsfag gjennomføres på fem år.

1. og 2. år
De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT.

3. år
Etter to år velger du studieretning: (1) Petroleumsgeofag, eller (2) Petroleumsteknologi.

4. og 5. år
De to siste årene av programmet skal du altså spesialisere deg innenfor en av fem hovedprofiler/fordypninger. Valget baseres på interesse og hva slags yrke du kan tenke deg.

Tabellene under viser en skisse av studieforløpet. Oversikten over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.


Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TGB4100 Geologi, innføring 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TMT4112 Kjemi 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TGB4112 Norges geologi og georessurser 7,5
TKT4126 Mekanikk 7,5
TMA4105 Matematikk 2 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TFY4102 Fysikk 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
TMA4240 Statistikk 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TEP4100 Fluidmekanikk 7,5
TMA4125 Matematikk 4N 7,5
TPG4100 Fysikk og geofysikk 7,5
TPG4112 Geomekanikk og strømning i porøse medier 7,5

3. - 5. år

Etter tre år velger du hovedprofil, dette studiet tilbyr 5 hovedprofiler å velge blant:

» Petroleumsgeofysikk
» Boreteknologi
» Petroleumsgeologi
» Reservoarteknologi og petrofysikk
» Petroleumsproduksjon


Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for Petroleumsfag, 
eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Studiekalender og emner

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

Matematikk, Foto: OLF/Anne Lise Norheim
Matematikk.Foto: OLF -Anne Lise Norheim