Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Studenter på master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold gjør analyse i en vibrasjonstest. Foto: Geir Mogen/NTNU.

studyprogramme-autofacts-portlet

MSRAMS, Sat Mar 02 08:35:02 CET 2024 | M2

Sikkerhet for å forhindre skader på mennesker og miljø

Kan vi akseptere at en liten feil gjør at bremsene i en bil svikter? Kan vi forhindre farer fra komplekse produkter og systemer som både mennesker og miljøet omgir seg med?

På master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) får du kunnskap om utvikling og drift av sikre, pålitelige og lett vedlikeholdbare systemer. 

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon

På master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold lærer du hvordan produkter og systemer kan brukes trygt og hvordan tekniske feil kan unngås. Du får også lære hvordan du planlegge og utfører vedlikehold på en kostnadseffektiv måte. 

Masterprogrammet er unikt i Skandinavia, og det bygger på lang ekspertise fra prosjekter i industrien, undervisning og forskning.

Master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold passer for deg som liker å identifisere og løse problemer, er analytisk, kan jobbe strukturert og systematisk og som liker både teoretiske og praktiske problemer.

Les mer om master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold på studieprogrammet sin engelske nettside

Studenter med en master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold er attraktive i arbeidsmarkedet. Hva du kan jobbe med varierer mye siden kompetansen er til stor nytte for alle typer bransjer som er avhengig av sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. 

Les mer om jobbmulighetene for uteksaminerte studenter fra master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold på studieprogrammet sin engelske nettside.

Som student på master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold blir du del av et internasjonalt studiemiljø. Forelesninger og praktiske oppgaver i laboratorier brukes som undervisningsmetoder. 

Linjeforeningen for studenter på master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold er Smørekoppen.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på i Trondheim.

Les mer om studiemiljøet på master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold på studieprogrammet sin engelske nettside.

Master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold går over to år (fire semester), er på 120 studiepoeng og består av:

  • Første og andre semester består av obligatoriske og valgbare emner.
  • tredje semester spesialiserer du deg videre gjennom fordypningsprosjekt og obligatoriske og valgbare emner.
  • fjerde semester og siste semester skriver du masteroppgaven. 

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Se studieplanen til master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold på studieprogrammet sin engelske nettside.

For informasjon om opptak og opptakskrav se den engelske nettsiden til masterprogrammet.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Se kontaktinformasjon og informasjon om veiledning på studieprogrammet sin engelske nettside.