masterprogram 2-årig

Nordisk master i marin teknikk

– Joint Nordic Master

Nordisk masterprogram i marin teknikk er et 2-årig program med fem studieretninger:

  • Havkonstruksjon og -struktur
  • Passasjerskip
  • Skipskonstruksjon og design
  • Skipsdrift
  • Småfartøy

Studieprogrammet er en del av Nordic Five Tech alliance. Første studieår er ved NTNU, mens andre studieår tilbringes ved et samarbeidsuniversitet:

  • Havkonstruksjon og -struktur ved NTNU i Trondheim (Norge)
  • Passasjerskip ved Aalto University i Helsinki (Finland)
  • Skipskonstruksjon og design ved Chalmers University of Technology i Göteborg (Sverige)
  • Skipsdrift ved Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby (Danmark)
  • Småfartøy ved KTH Royal Institute of Technology i Stockholm (Sverige)

All undervisning på nordisk master i marin teknikk foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider