Masterprogram 2-årig, Trondheim

Information Systems

Dame med robot.

All undervisning i dette studiet foregår på engelsk.


Om 2-årig master i Information Systems

Masterstudiet i Information Systems fokuserer på de tekniske områdene innen informasjonssystemdesign og teknikk, og gir en bred oversikt over grunnleggende metoder og spesialopplæring i utvalgte nyskapende teknologier.


For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:
Besøk programmets engelske nettsider


Fakta

Gradsnavn: Master of Science in Engineering
Undervisningsspråk: Engelsk
Studieprogramkode: MSINFOSYST
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Opptak: Søknadsweb

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.