Industriell økologi

Industriell økologi

Industriell økologi - masterstudium

Masterstudenter fra industriell økologi har undervisning i emnet TEP4305 - Industriell økologi. Foto: Geir Mogen/NTNU.

studyprogramme-autofacts-portlet

MSINDECOL, Tue Jun 25 15:19:55 MEST 2024 | M2

Lyst til å ta en master i industriell økologi?

Industriell økologi handler om material- og energiflyt i industrielle- og forbrukeraktiviteter og innvirkningen dette har på miljøet. Industriell økologi (Industrial Ecology) er et internasjonalt masterprogram som retter seg mot bærekraftig utvikling, miljøsystemanalyse og datavitenskap for bærekraft.

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Masterprogrammet i industriell økologi gir deg en bred innføring i miljøkonsekvenser og vurdering av løsninger.

Du lærer analytiske verktøy for å støtte bærekraftig utvikling, og hvordan disse kan brukes for å vurdere konsekvensene på klima, energi, avfall, biologisk mangfold, ressurser, sirkulær økonomi, bærekraftig forbruk og produksjon.

Du kan fordype den innen følgende områder: 

  • Økosystemer og bioressurser
  • Energi, transport og bygninger
  • Sirkulær økonomi og ressursforvaltning
  • Bærekraftig produksjon og forbruk

Masterprogrammet er forskningsorientert og innebærer emner med stor grad av beregning og datahåndtering. Vi anbefaler derfor en viss bakgrunn og kompetanse i anvendt matematikk og datavitenskap.

Det er økende etterspørsel etter kandidater som kan analysere og diskutere bærekraft, og skissere hva dette betyr for produkt, bedrifter og offentlige beslutningstakere.

En mastergrad i industriell økologi åpner for mange mulige karriereveier. 

Les mer om jobbmuligheter på studieprogrammet sin engelske nettside.

Studiehverdagen som student på master i industriell økologi består av forelesninger, gruppearbeid og prosjekter. Linjeforeningen for studenter på industriell økologi er Symbiosis.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på i Trondheim.

Master i industriell økologi går over to år (fire semester), er på 120 studiepoeng og består av:

  • Første og andre semester består av obligatoriske og valgbare emner.
  • tredje semester spesialiserer du deg videre gjennom et prosjekt og valgbare emner.
  • fjerde semester og siste semester skriver du masteroppgaven. 

Det er lagt til rette for at du kan dra på utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Se studieplanen til master i industriell økologi på studieprogrammet sin engelske nettside.

For informasjon om opptak og opptakskrav se den engelske nettsiden til masterprogrammet.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Se kontaktinformasjon og informasjon om veiledning på studieprogrammet sin engelske nettside.