×

Naturgassteknologi

Masterprogram 2-årig

Naturgassteknologi

Naturgassteknologi

Masterprogram i naturgassteknologi er et 2-årig program som samler kunnskap fra petroleumsteknologi, kjemisk prosessteknologi og naturgassteknologi. Programmet tilbyr et bredt spekter av spesialiseringer:

  • Prosessintegrasjon
  • Flerfaseteknikk
  • Gasstransport
  • Kuldeteknikk
  • Forbrenning
  • Termiske strømningsmaskiner
  • Termiske kraftprosesser inkludert CO2-innfanging
  • Verdikjeder og livsløpsanalyser (LCA)

All undervisning på master i naturgassteknologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider