<h1 class="display-custom mt-4">Petroleumsteknologi</h1>

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Petroleumsteknologi

 

Master i petroleumsteknologi har ikke opptak. Ønsker du å studere master i petroleumsteknologi? Se masterprogrammet i Geoscience and Georesources

Masterprogram i petroleumsteknologi er et 2-årig program med tre hovedprofiler:

  • Reservoarteknologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Boreteknologi

Masterprogrammet undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon