×

Petroleumsteknologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Petroleumsteknologi

Masterprogram i petroleumsteknologi er et 2-årig program med tre hovedprofiler:

  • Reservoarteknologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Boreteknologi

All undervisning på master i petroleumsteknologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider