×

Kjemisk prosessteknologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Kjemisk prosessteknologi


mschemeng, norsk, hovedbilde

Bilde av studenter som jobber i en prosjektgruppe

Introtekst for mschemneg

Masterprogram i kjemisk prosessteknologi er et 2-årig program med spesialiseringer innenfor prosessteknikk og kjemiteknikk

Innenfor de ulike spesialiseringene kan du fodype deg videre innenfor fagområder som: Katalyse, polymerkjemi, miljøteknologi, bioraffinering eller prosesskontroll.

All undervisning på master i kjemisk prosessteknologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister: 

Besøk programmets engelske nettsider