×

Music, Communication and Technology

Masterprogram 2-årig, Trondheim/Oslo

Music, Communication and Technology

banner master i musikk, kommunikasjon og teknologi

Har du en lidenskap for musikk og vil lære mer om nyskapende teknologier i en unik setting på to campusområder?

Dette masterstudiet vil gi deg de personlige ferdighetene og de tekniske verktøyene som kreves for å utarbeide løsninger på moderne samfunnsutfordringer i internasjonale og tverrfaglige team.

Masterprogrammet løper over 2 år, og er et samarbeid med Universitetet i Oslo.


All undervisning på master i musikk, kommunikasjon og teknologi (Music, Communication and Technology) foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider


Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak