Color in Science and Industry (COSI)

Masterprogram 2-årig

Color in Science and Industry (COSI)

Bilde MACSCOSI

Laboratorium. Foto.

Master in Color in Science and Industry (COSI)


Master in Color in Science and Industry (COSI)

Områder som fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi er under rask utvikling og blir stadig viktigere i fremtidens informasjons- og kommunikasjonsteknologiske samfunn og krever spesialkompetanse.
 

Master in Color in Science and Industry er et 2-årig masterprogram:

Studiet er teknologisk og tverrfaglig og gir en attraktiv teoretisk og anvendt kompetanse innen fargebildeteknologi. Studiet tilbys gjennom et samarbeid mellom NTNU og University of Eastern Finland, University of Granada og University of Saint-Etienne , og kvalitetssikres gjennom EUs prestisjetunge Erasmus Mundus og Erasmus+ program.

I første semester undervises basisfag som ligger til grunn for senere spesialiseringer. Andre semester går inn i tematikker innenfor fargebildeteknologi. De to første semestrene foregår i Spania og Frankrike. I tredje semester velger man mellom spesialisering innen spektral avbildning i Joensuu, Finland eller innen medieteknologi på Gjøvik. Masteroppgaven i fjerde semester kan enten gjennomføres hos en av partnerne eller i et eksternt forsknings- eller industrimiljø.

Emnene undervises på engelsk og gjennomføres på heltid med 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Studentene vil bli tildelt en dobbel (eller trippel) grad på masternivå (Master of Science) fra de samarbeidende universitetene . Det er mulig å søke på svært gode stipendordninger gjennom EUs Erasmus Mundus program. Opptaket vil bli basert på en bred vurdering av faglig kompetanse basert på gjennomført bachelorgrad innen informatikk, fysikk eller matematikk (eller tilsvarende).


For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

 

Språkvelger

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master in Applied Computer Science
Studieprogramkode: MACS-COSI
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Gjøvik, Granada, Saint-Etienne, Joensuu

Mer informasjon og søknad: COSI-program