course-details-portlet

YFLT2001 - Fluidteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir et fundament for å jobbe med automatisering og styresystemer. Kandidaten skal ha innsikt i bruksområder og bruksegenskaper, grunnleggende teori, systemkomponenter for energiomforming, styre- og reguleringskomponenter, passive komponenter og forurensningskontroll innen hydraulikk og pneumatikk. Kandidaten gjennomgår en kjerneprosess basert på elementer som systemadferd, interessentanalyser, ulike mål for systemeffektivitet i forhold til brukerkrav, avveiing mellom ulike behov, krav og systemanalyser. Kandidaten gis innføring i systemdesign og systemutvikling, med basis i systemtekniske prosesser og metoder. Kandidaten forstår nødvendigheten av vedlikehold og hvordan en systematisk feilsøking kan gjennomføres. Emnet gir grunnlag for å kunne utvikle undervisning tilpasset grupper fra trinn 8-13, som knyttes til relevante læreplanmål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har / kan:

 • Grunnleggende innsikt i hydrauliske og pneumatiske komponenter og systemer.
 • Anvende metodiske fundament for systemteknikk i industriell virksomhet.
 • Utvikle og feilsøke i pneumatiske og hydrauliske systemer inklusive styre- og reguleringssystemer.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Utvikle, gjennomføre, presentere og evaluere enkle automatiserings systemer. Beherske, planlegge og utføre vedlikehold innen fagområdet.
 • Presentere og gjennomføre korreksjon og utbedring av flerfaglige systemer.
 • Konstruere og feilsøke i systemer innen hydraulikk og pneumatikk.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Formidle og kommunisere ulike problemstillinger og løsninger innen et tverrfaglig fagområde.
 • Praktisk anvendelse av ulike metoder for utvikling styresystemer.
 • Kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig og ved hjelp av digitale verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom samlingene. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, osv.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte i undervisningen 

Mer om vurdering

80 % oppmøte i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LYFT2006 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.12.2023

Innlevering
20.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU