course-details-portlet

YFLT1001 - Fagbasert DAK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Rasjonell tegningsproduksjon i 3D- DAK program med Tutorials øvinger i Parts, Assemblies
Drawings, Loft, Revolve og Sweep, Sheet metal, Weldments og Simulation. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Fagbasert DAK, skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte: 
 
Kunnskap 
Kandidaten har satt seg inn et 3D-DAK program med Tutorials øvinger, og har innsikt i anvendelse av Data Assistert Konstruksjon til fagopplæring i yrker. 
Kandidaten har kunnskap om og oversikt over relevante læreplaner som kan sees i sammenheng med emnet; Fagbasert DAK, på trinn 8-13  
Kandidaten har kunnskap om ulike læringsstrategier med utgangspunkt i elevenes/lærlingenes læreforutsetninger og rett til tilpassa opplæring 
Ferdigheter 
Kandidaten kan kunne utarbeide en DAK-tegning ut fra en beskrivelse med ord og tolke DAK-tegninger for produksjon i verksted.  
Kandidaten kan analysere læreplaner for 8-13 trinn 
kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere undervisning for ulike grupper i tegning, produksjon og bransjelære 
 
Generell kompetanse 
Kandidaten har innsikt i emnet og kan formidle kunnskap innenfor fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig, muntlig og ved hjelp av digitale verktøy. 
Kandidaten kan anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper. 

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom samlingene. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, osv. 

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte i undervisningen

Mer om vurdering

Arbeidskravene er alle Øvinger på samlinger og alle Øvinger mellom samlinger der både Øvingene på samlingene og mellom samlingene må være gjennomført og bestått og danner grunnlaget for karakter i emnet. Begge deler må være bestått for å få bestått i hele emnet. Emnet vurderes med bestått/ikke bestått.
Minst 80 % oppmøte i undervisningen er obligatorisk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL2330 10.0 01.09.2019
YFL4310 2.5 01.09.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Øving 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU