course-details-portlet

YFLH1003 - Helsefremmende arbeid 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeeksamen 100/100 5 dager A

Faglig innhold

Helsefremmende arbeid - Hygiene og smitte - Egenomsorg - Utviklingspsykologi - Førstehjelp

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

- ha kunnskap om helsefremmende arbeid i et folkehelseperspektiv

- ha kunnskap om hygiene og smitte

- ha kunnskap om egenomsorg

- ha kunnskap om utviklingspsykologiske teorier

- ha kunnskap om førstehjelp

Ferdigheter

Kandidaten kan

- gjøre rede for helsefremmende arbeid i et folkehelseperspektiv

- anvende kunnskap om hygiene og smitte

- gjøre rede for egenomsorg

- gjøre rede for og anvende faglig kunnskap om ulike utviklingspsykologiske teorier

- utføre førstehjelp

Generell kompetanse

Kandidaten skal

- kunne formidle sentralt fagstoff i emnet, både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer

- kunne utveksle synspunkter og erfaringer i helsefremmende arbeid, og bidra til utvikling av god praksis

- kunne bidra til helsefremmende arbeid i skole og bedrift i et folkehelseperspektiv

- kunne formidle fagstoff om egenomsorg

-kunne formidle fagstoff om ulike utviklingspsykologiske teorier

- kunne formidle fagstoff om førstehjelp

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger - Gruppearbeid - Praktiske øvelser

Obligatoriske aktiviteter

  • Må ha deltatt på minimum 80 % av undervisningen

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Yrkesfaglærerutdanningen, HO, i Trondheim (BYRK).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppeeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU