course-details-portlet

YFLH1001 - Anatomi og fysiologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Celler og vev - Organsystemer - Didaktiske metoder

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

- ha anatomiske og fysiologiske kunnskaper om celler, vev og all kroppens organsystemer

- ha kunnskap om didaktiske metoder i emnet

Ferdigheter

Kandidaten kan

- anvende kunnskap i anatomi og fysiologi

- planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning i emnet

Generell kompetanse

Kandidaten skal

- formidle sentralt fagstoff i emnet, både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer

- utvise kreativitet i formidlingsformer

- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god undervisningspraksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger - Gruppearbeid - Praktiske øvelser

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltatt minimum 80 % i undervisningen

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Yrkesfaglærerutdanningen, HO, i Trondheim (BYRK).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU