course-details-portlet

YFLF1006 - Fysikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Undervisningen i fysikk vektlegger studentenes grunnleggende kunnskap om begrepene i fysikk som brukes i fag- og yrkesopplæring. Videre vektlegges størrelser og enheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse, arbeid og mekanisk energi.

Læringsutbytte

Kunnskap:Studenten har kunnskap om de grunnleggende begrepene i fysikk som brukes i fagopplæringen. kjenner til sammenhengen mellom fysiske størrelser og kan bruke disse på faglig relevante problemstillinger. har kunnskap om sammenhengen mellom kraft og bevegelse.kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger.Ferdigheter: Studenten kan bruke begrepene i faglig relevante problemstillinger. kan regne med størrelser og enheter i SI-systemet, og behersker omregning mellom enheter.kan identifisere, tegne krefter og regne med Newtons lover. skal kunne anvende loven om bevaring av energi. kan regne ut arbeid, effekt og virkningsgrad.Generell kompetanse: Studentenkan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger. Obligatorisk arbeidskrav - 80% fremmøte.

Mer om vurdering

2 av 3 obligatoriske øvinger må være godkjent. 80% oppmøte i undervisningen. Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus. Ekern, Guldahl; Fysikk for fagskolen, NKI-forlaget (2009), ISBN: 9788 2562 69518. Haugan, Aamodt; Gyldendals tabeller og formler i fysikk (Fysikk1 og Fysikk 2). Gyldendal undervisning (2011), ISBN: 978-82-05-419193

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav til studieprogrammet (BYRK).

Kursmateriell

Læremidler: Ekern, Guldahl; Fysikk for fagskolen, NKI-forlaget (2009), ISBN: 9788 2562 69518 Formelsamling: Haugan, Aamot, Gyldendals tabeller og formler i fysikk. Fysikk 1 og fysikk 2.ISBN: 9788 2054 19193

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LYFA1004 5.0 HØST 2019
LYFA1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU