course-details-portlet

YFLB2001 - Byggteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Byggeteknikker i Norge. Historisk betydning, konstruksjonsutvikling og byggeskikk. Planlegging med krav til betongproduksjon, bygninger, sikkerhet og kvalitet. Inneklima, energieffektivisering og miljøhensyn. Fundamentering og konstruksjoner mot grunnen. Etasjeskiller med konstruksjonsprinsipper, dimensjonering og utførelse. Vegger med konstruksjonsprinsipper, dimensjonering og utførelse. Tak med takformer, konstruksjoner og tekking. Overflatebehandling og vedlikehold. Prosjektering på en bærekraftig måte, med fokus på hvordan byggefeil kan unngås.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om det teoretiske og praktiske grunnlaget for byggeteknikk hva gjelder tekniske, miljømessige og bruksmessige kvaliteter, sett fra et bærekraftig ståsted.
 • Kandidatens kjennskap til utviklingen av byggeteknikker brukt i Norge gir kandidaten forståelse av byggebransjens ulike utfordringer innenfor planlegging, teknologi, prosess, utførelse og vedlikehold.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for egenskapene til vanlige byggematerialer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap i betongteknologi.
 • Kandidaten skal kunne konstruksjoner og utførelse innenfor planlegging og bygging for å tilfredsstille dagens tekniske krav og standarder.
 • Kandidaten kan finne, oppdatere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre enkle praktiske prosjekter i henhold til dagens teknologi og gjeldende standarder.
 • Kandidaten kan framstille byggemelding- og arbeidstegninger med nødvendige detaljer som grunnlag for mengdeberegninger.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling og god byggeskikk gjennom formidling av kvalitative og samfunnsnyttige produkter og løsninger, på en bærekraftig måte.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan finne, oppdatere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff.
 • Kandidaten kan reflektere over egen fagutøvelse, tilpasse denne i egen arbeidssituasjon og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom samlingene. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv.

Obligatoriske aktitviteter/arbeidskrav:

 • Arbeidskrav/øvinger mellom samlinger
 • Obligatorisk prosjekt
 • 80 % oppmøte i undervisningen

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger
 • 80 % oppmøte

Mer om vurdering

Krav til 80% fremmøte til undervisning.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
YFL - enkeltemner (FTYFLEMNER)
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram BYRK eller FTYFLEMNER

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering
20.12.2023

Innlevering
20.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU