YFL2212 - Fagbasert DAK

Om emnet

Faglig innhold

Teknisk tegning, begrepsforståelse, modellering på PC, 3D, målsetning, mengdeberegninger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal ha kunnskap om teknologiutviklingen innen DAK-faget, og hvilke konsekvenser dette har hatt for utvikling av komplekse modeller og bygninger.

Ferdigheter
Kandidaten skal ha ingeniørfaglig digital kompetanse, med vekt på fremstilling av digitale tegninger og modeller, og skal beherske metoder og verktøy for å fremstille slikt arbeid.
Kandidaten skal kunne tegne og mengdeberegne enkle prosjekter og arbeidsoppgaver.

Generell kompetanse
Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper med tekst og tegning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og arbeid med veileder på datasal.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved YFL BA-studiet

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

Grethes Hus for Archicad 1-4, Ingolf Sundfør (ny versjon årlig)

BIM BO, Ingolf Sundfør

Archicad grunnkurs, Graphisoft

Alle bøkene kommer i nye utgaver (nesten) årlig. Vent derfor med å handle inn bøker til første samling, slik at emneansvarlig får gitt oppdatert informasjon.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.