course-details-portlet

VM8202 - Overvannshåndtering

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet tar for seg utvalgte temaer knyttet til urbanhydrologi og overvannshåndtering. Innholdet i emnet vil bli tilpasset den enkelte student. De følgende tema kan undervises: - Målesystemer og instrumentering for urbanhydrologi - Urbanebekker, vannkvalitet og hydrologi - Modelteknikk - Vannkvalitet - Rensing av overvann - Transport av forurensing i det urbane vannsystemet

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskaper om et emne innen urbanhydrologi og overvannshåndtering på et internasjonalt ledende nivå. Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder i fagområdet, og skal kunne bidra til utvikling av nye teorier og metoder innen fagfeltet. Ferdigheter: Kandidaten skal beherske teorien og bruk av måleinstrumenter som brukes innen fagfeltet urbanhydrologi og overvannshåndtering. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å drive forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne bruke kunnskapene fra emnet til vitenskaplige arbeidsoppgaver og prosjekter, samt formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, øvinger, prosjektarbeid. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Utdrag fra bøker og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU