course-details-portlet

VM8202 - Overvannshåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet tar for seg utvalgte temaer knyttet til urbanhydrologi og overvannshåndtering. Innholdet i emnet vil bli tilpasset den enkelte student. De følgende tema kan undervises:
- Målesystemer og instrumentering for urbanhydrologi
- Urbanebekker, vannkvalitet og hydrologi
- Modelteknikk
- Vannkvalitet
- Rensing av overvann
- Transport av forurensing i det urbane vannsystemet

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskaper om et emne innen urbanhydrologi og overvannshåndtering på et internasjonalt ledende nivå. Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder i fagområdet, og skal kunne bidra til utvikling av nye teorier og metoder innen fagfeltet. Ferdigheter: Kandidaten skal beherske teorien og bruk av måleinstrumenter som brukes innen fagfeltet urbanhydrologi og overvannshåndtering. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å drive forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne bruke kunnskapene fra emnet til vitenskaplige arbeidsoppgaver og prosjekter, samt formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, øvinger, prosjektarbeid. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program.

Kursmateriell

Utdrag fra bøker og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU