course-details-portlet

VM8200 - Videregående vannrenseteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer E
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Emnet gir en grundigere teoretisk innføring i ulike renseprosesser for avansert vannbehandling enn det som gis i TVM4145 og TVM4510. Fokus er på fysisk / kjemiske prosesser - herunder; koagulering / flokkulering og fellingsprosesser, oksidasjonsprosesser, partikkelseparasjonsprosesser og membranprosesser. Det blir lagt vekt på en dybdeforståelse av enhetsprosessene og anvendelse av disse i forskningsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten skal ha dybdekunnskap om fysisk kjemiske renseprosesser for avansert vannbehandling. Kandidaten skal kunne vurdere bruk av disse i forskningsprosjekter, og bidra til utvikling av nye teorier og metoder innen feltet.Ferdigheter:Kandidaten må beherske sentrale enhetsprosesser for valg og bruk av relevante metoder for avansert vannbehandling, og anvendelse for spesifikke rensebehov. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.Generell kompetanse:Kandidaten skal kunne bruke kunnskaper fra faget for vitenskapelige oppgaver og prosjekter, og å publisere forskningsresultater i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i form av 5-6 konsentrerte seminarer / kollokvium, dersom det er 3 eller flere studenter. Er det færre, gis individuell undervisning (ledet selvstudium). Kandidatene skal gjennomføre en utredningsoppgave om et tildelt emne som skal presenteres som en paper publikasjon og en muntlig konferansebidrag for faggruppen på instituttet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Utdrag av bøker og tidsskriftartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Vannrenseteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU